Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ρύθμιση για τη χορήγηση του επιδόματος Πληροφορικής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :14755
Ημερομηνία Κατάθεσης :18.06.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Ρύθμιση για τη χορήγηση του επιδόματος Πληροφορικής.

Σύμφωνα με το συνημμένο από 17-6-2008 Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Πληροφορικής (ΠΟΣΥΠΛ), εξακολουθεί να εκκρεμεί η αναγκαία οριστική επίλυση του προβλήματος καταβολής του επιδόματος πληροφορικής.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της μετακίνησης, για υπηρεσιακές ανάγκες, υπαλλήλων από τα Κέντρα Πληροφορικής σε περιφερειακές υπηρεσίες, για να υποστηρίξουν τις νέες εγκαταστάσεις πληροφορικών συστημάτων των διαφόρων Υπουργείων, με αποτέλεσμα πλέον να μην πληρούν μια από τις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος πληροφορικής (να υπηρετεί ο εργαζόμενος σε Κέντρο, Διεύθυνση ή τμήμα Πληροφορικής).

Παράλληλα, με την 335/2007 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, θεωρήθηκε ότι δεν δικαιούνται το επίδομα υπάλληλοι που είχαν διοριστεί και καταταγεί στους αντίστοιχους κλάδους σύμφωνα με προγενέστερες διατάξεις και δεν κατέχουν τα προσόντα που προβλέπονται από το Π.Δ. 50/2001, με συνέπεια να μπορούν να τεθούν εκτός κλάδου το 90% των ήδη υπηρετούντων και το 100% όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης.

Επειδή συνέπεια των ανωτέρω είναι η διακοπή της καταβολής του επιδόματος και η αναδρομική επιστροφή των μέχρι σήμερα καταβληθέντων ποσών, με σοβαρές οικονομικές απώλειες για τους εργαζόμενους,

Επειδή για τη διευθέτηση του θέματος κρίθηκε ότι απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση –τροπολογία, για την οποία δεσμεύτηκαν επανειλημμένα ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Λέγκας κ.α. στελέχη του Υπ.Οι.Οικ.,

Επειδή το θέμα αυτό, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις, συνεχίζει να ταλαιπωρεί σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων στην Πληροφορική, αφού μέχρι σήμερα δεν κατετέθη η υπεσχημένη τροπολογία που θα το ρύθμιζε,

Επειδή, κατόπιν αυτού, οι σοβαρά θιγόμενοι εργαζόμενοι στην Πληροφορική προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, οι οποίες κατά δήλωσή τους θα συνεχιστούν, εάν το θέμα δεν διευθετηθεί, σύμφωνα και με τις νέες διαβεβαιώσεις που έλαβαν,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιο λόγο δεν έχει προωθηθεί μέχρι σήμερα η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση του θέματος;

- Προτίθεται να ρυθμίσει το θέμα και αν ναι, πότε θα προωθηθεί στη Βουλή η σχετική ρύθμιση;

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

 Δημήτρης Κουσελάς