Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ψήφισμα Δ.Σ. Δήμου Μεσσήνης για τη διατήρηση των δρομολογίων ΟΣΕ στη γραμμή Καλαμάτα-Μεσσήνη Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :10634/12-11-2008
Ημερομηνία Κατάθεσης :.12.11..2008

ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : - Μεταφορών και Επικοινωνιών
 
Θέμα: Ψήφισμα Δ.Σ. Δήμου Μεσσήνης για τη διατήρηση των δρομολογίων ΟΣΕ στη γραμμή Καλαμάτα-Μεσσήνη Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με το οποίο ζητείται: - η διατήρηση και η βελτίωση των δρομολογίων Καλαμάτας-Μεσσήνης, κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ανταπόκριση με τα τρένα της γραμμής Καλαμάτα-Ασπρόχωμα-ΤΕΙ-Νοσοκομείο-Αρις . - η άμεση ολοκλήρωση των έργων της γραμμής σε όλο το μήκος της - η επαναλειτουργία το ταχύτερο της σιδηροδρομικής γραμμής Τρίπολης-Κορίνθου, που έχει διακοπεί επί 5 χρόνια, με τουλάχιστον 5 δρομολόγια ημερησίως - η απλοποίηση του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων και αντικατάσταση των αμαξοστοιχιών με καλύτερες - η εξέταση της δυνατότητας απευθείας σύνδεσης της Μεσσήνης με το ΤΕΙ και το Νοσοκομείο.

Με δεδομένα την ιδιαίτερη σημασία των συγκεκριμένων σιδηροδρομικών δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, καθώς και των φοιτητών και των διδασκόντων στο ΤΕΙ, αλλά και την αναγκαία αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, που αποτελεί ένα σημαντικό και φιλικό στο περιβάλλον εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την ικανοποίηση των εύλογων αιτημάτων του Δ.Σ. Μεσσήνης που περιέχονται στο συνημμένο.