Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Έργα και δράσεις Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :14159
Ημερομηνία Κατάθεσης :11.06.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έργα και δράσεις Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Τα έργα και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αποτέλεσαν και αποτελούν μία σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση των βασικών υποδομών του αγροτικού τομέα, τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και την προώθησή τους στην αγορά καθώς και την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στην Ελληνική Περιφέρεια.

Με δεδομένο ότι η υλοποίηση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με ευθύνη της κυβέρνησης προχωρά προς το τέλος της με μεγάλες καθυστερήσεις και υπάρχει ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθούν ορισμένα έργα εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, γεγονός που θα επηρεάσει τον σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1. Ποια έργα και δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι ενταγμένα στο Γ’ ΚΠΣ και εκτελούνται στο Νομό Μεσσηνίας δεν θα ολοκληρωθούν;

2. Ποια είναι τα ποσά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση τους;

3. Θα ενταχθούν αυτά τα έργα ως συνεχιζόμενα στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βασίλης Έξαρχος

Κουσελάς Δημήτρης