Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαμαρτυρίες κατοίκων Ασίνης Δήμου Κορώνης Μεσσηνίας για τον υπό κατασκευή δρόμο Κορώνη-Βασιλίτσι.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3323
Ημερομηνία Κατάθεσης :12.06.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Διαμαρτυρίες κατοίκων Ασίνης Δήμου Κορώνης Μεσσηνίας για τον υπό κατασκευή δρόμο Κορώνη-Βασιλίτσι.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο ενυπόγραφης διαμαρτυρίας κατοίκων της Ασίνης Δήμου Κορώνης Ν. Μεσσηνίας για τα σοβαρά προβλήματα (πλημμύρες) που δημιουργήθηκαν από τον υπό κατασκευή δρόμο Κορώνη-Βασιλίτσι.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να ληφθούν από τους αρμοδίους τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε η υλοποίηση του εν λόγω έργου να μην έχει τις συνέπειες αυτές, που είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για τους κατοίκους της περιοχής και για τις περιουσίες τους.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς