Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κόστος ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3314
Ημερομηνία Κατάθεσης :10.06.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Κόστος ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης .

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του από 19-5-2008 ψηφίσματος-διαμαρτυρίας του Δ.Σ. Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας, το οποίο μου διαβιβάστηκε με επιστολή του Δημάρχου στις 9-6-2008. Με το ψήφισμα αυτό εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιβολή τέλους ενεργοποίησης στα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης παραγωγών ελαιόλαδου, σταφίδας, σύκων κλπ, ζητείται δε α) η άμεση θεσμοθέτηση της κατάργησης του εν λόγω τέλους και β) η επιστροφή του τέλους που καταβλήθηκε το έτος 2008 για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση υιοθέτηση των αιτημάτων και των προτάσεων που περιέχονται στο συνημμένο.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς