Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μεταφορά ιπτάμενης τέφρας ΑΗΣ Μεγαλόπολης, επιβαρυμένης με βαρέα μέταλλα, μέσω του λιμένα της Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :14043
Ημερομηνία Κατάθεσης :10.06.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Μεταφορά ιπτάμενης τέφρας ΑΗΣ Μεγαλόπολης, επιβαρυμένης με βαρέα μέταλλα, μέσω του λιμένα της Καλαμάτας.

Σοβαρές ενστάσεις και ανησυχίες έχει δημιουργήσει στους πολίτες και σε φορείς της Καλαμάτας η πρόθεση ιδιωτικής εταιρείας να αναλάβει τη διακίνηση 450.000 τόνων ετησίως ιπτάμενης τέφρας του ΑΗΣ ΔΕΗ Μεγαλόπολης, από το λιμάνι της Καλαμάτας.

Επειδή, όπως παραδέχθηκε και εκπρόσωπος της εταιρείας, η τέφρα περιέχει μεγάλες ποσότητες βαρέων μετάλλων, ενώ εκφράζονται φόβοι πως περιέχει ραδιενεργές και καρκινογόνες ουσίες, με υψηλούς κινδύνους ρύπανσης του περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη μεταφόρτωσή της,

Επειδή η δράση αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους υποβάθμισης των τουριστικών δραστηριοτήτων και του αστικού περιβάλλοντος της Καλαμάτας, όχι μόνο λόγω των ραδιενεργών στοιχείων που περιέχει η τέφρα του λιγνίτη, (όπως διαβεβαιώνει, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το τμήμα Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών), αλλά και λόγω της σοβαρής κυκλοφοριακής επιβάρυνσης (με 40 φορτηγά την ημέρα), που θα δημιουργήσει η εν λόγω μεταφορά στον ήδη βεβαρημένο, πεπαλαιωμένο και προβληματικό οδικό άξονα Τρίπολης-Καλαμάτας, αλλά και στις εισόδους και γενικότερα στο οδικό δίκτυο της πόλης της Καλαμάτας,

Επειδή, τέλος, ενδεχόμενη θετική απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, χωρίς να προηγηθεί ολοκληρωμένη εξέταση του θέματος και λήψη σύμφωνης γνώμης από τη Δημοτική Αρχή και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, θα δημιουργήσει σοβαρές ενστάσεις και εύλογες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, πόσο μάλλον που μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει οι αναγκαίες μελέτες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις της επένδυσης αυτής,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Με ποιο σκεπτικό προωθείται η συγκεκριμένη επένδυση της Agean Barges για τη μεταφορά τέφρας λιγνίτη του ΑΗΣ Μεγαλόπολης μέσω του λιμένα της Καλαμάτας;

- Σε ποιο βαθμό εξετάσθηκαν και συνυπολογίστηκαν οι σοβαρές περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις που αυτή η μεταφορά συνεπάγεται και για τον λιμένα και για τον αστικό ιστό της Καλαμάτας;

- Προτίθενται να εγκρίνουν αυτή την επένδυση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης;

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς