Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μεγάλα ποσά χάνονται από τη φοροδιαφυγή στις Ένοπλες Δυνάμεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :9843
Ημερομηνία Κατάθεσης :12.11.2008

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας
 
ΘΕΜΑ: «Μεγάλα ποσά χάνονται από τη φοροδιαφυγή στις Ένοπλες Δυνάμεις»

Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1642/1986 οι στρατιωτικές εκμεταλλεύσεις απαλλάσσονται της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ. Τούτο γίνεται αιτία τεράστιας φοροδιαφυγής των στρατιωτικών πρατηρίων, τα οποία δρουν παράνομα και ανεξέλεγκτα, αφού παρά το ότι δεν καταβάλλουν ΦΠΑ για την αγορά των προϊόντων , εντούτοις τον χρεώνουν στους πελάτες τους. Μάλιστα μεταξύ των προϊόντων αυτών περιλαμβάνονται και τα τρόφιμα για το συσσίτιο των στρατιωτών! Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, αφενός μεν οι καταναλωτές των πρατηρίων να αγοράζουν βασικά είδη πρώτης ανάγκης ακριβότερα απ’ ό,τι στο λιανικό εμπόριο, αφετέρου δε το ελληνικό δημόσιο να χάνει τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ από τον ΦΠΑ που δεν αποδίδεται. Έτσι, οι οικογένειες των στελεχών αγοράζουν τελικά πιο ακριβά απ’ ό,τι στο ελεύθερο εμπόριο, οι πελάτες των στρατιωτικών πρατηρίων χρεώνονται τον ΦΠΑ στην απόδειξη της ταμειακής μηχανής ενώ παράλληλα αναγράφεται ο ΦΠΑ στο τιμολόγιο αγοράς των Μονάδων που προμηθεύονται τα είδη συσσιτίου και δαπανών αν και ποτέ αυτός δεν αποδίδεται. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες, αφού ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν παρεμβαίνει στις συναλλαγές με τα στρατιωτικά πρατήρια, με αποτέλεσμα να παρέχεται η δυνατότητα σε πολλούς προμηθευτές στρατιωτικών πρατηρίων να μην δηλώνουν όλες τις συναλλαγές τους με το δημόσιο, αφού ουσιαστικά δεν ελέγχονται από τις ΔΟΥ. Ακόμη οι κρατήσεις που υπάρχουν στα τιμολόγια υπέρ των επικουρικών ταμείων των στρατιωτικών (ΕΚΟΕΜΣ και ΜΤΣ) να μην αποδίδονται, αφού αυτά τα τιμολόγια δεν δηλώνονται, με αποτέλεσμα τα ταμεία αυτά να κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Επειδή, λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο διενεργούνται αυτές οι συναλλαγές . Επειδή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, όπου πολύς λόγος γίνεται για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και για την ενίσχυση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Επειδή ακόμη η μαύρη τρύπα της φοροδιαφυγής στο στρατό πρέπει να κλείσει σύντομα με τη δημιουργία των κατάλληλων ασφαλιστικών δικλείδων και τη ριζική αλλαγή του τρόπου τροφοδοσίας των ενόπλων δυνάμεων.
 
Ερωτώνται, ο συναρμόδιοι Υπουργοί:
 
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν έτσι ώστε να σταματήσει η αυθαιρεσία στην τροφοδοσία των ενόπλων δυνάμεων, η οποία προκαλεί τεράστιο έλλειμμα στο δημόσιο ταμείο της χώρας ;
 
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
 
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ