Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πορεία και προβλήματα εργασιών στον οδικό άξονα Κόρινθος- Τρίπολη-Καλαμάτα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 13824
Ημερομηνία Κατάθεσης :09.06.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πορεία και προβλήματα εργασιών στον οδικό άξονα Κόρινθος- Τρίπολη-Καλαμάτα.

Σε συνέχεια της 6022/11-2-2008 Ερώτησής μου για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στο τμήμα Αθήναιο-Λεύκτρο της Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας, που καθιστούν εξαιρετικά αβέβαιη την εμπρόθεσμη παράδοση του έργου, οι πολίτες της Μεσσηνίας διαμαρτύρονται και διατυπώνουν εύλογες επιφυλάξεις

- αφ’ ενός για τα σοβαρά προβλήματα, την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους, λόγω της ανακατασκευής του τμήματος Κορίνθου-Τρίπολης της Ε.Ο, καθώς και για το ότι ήδη καταβάλλουν σημαντικά αυξημένα διόδια για μια… «διέλευση ταλαιπωρίας» από το τμήμα αυτό,

- αφ’ ετέρου για τις εμπλοκές (στο κομμάτι Αθήναιο-Σήραγγα Ραψομμάτη-Αλφειός) και τις σοβαρές καθυστερήσεις χρηματοδότησης (στο κομμάτι Παραδείσια-Τσακώνα), δηλαδή σε τμήματα του έργου, που είναι κρίσιμα για να αποφευχθούν οι στροφές της Μεγαλόπολης και της Τσακώνας.

Επειδή στις 4-6-2008 ο Γ.Γ. του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Κατσιγιάννης διαβεβαίωσε, μέσω του βουλευτή της Ν.Δ. κ. Λαμπρόπουλου, ότι, παρά τη συνέχιση της δικαστικής διαμάχης για τις προσβάσεις στη σήραγγα Ραψομμάτη, οι ρυθμοί θα επιταχυνθούν, τα προβλήματα θα αντιμετωπισθούν και το σύνολο του έργου θα παραδοθεί εμπρόθεσμα,

Επειδή οι πολίτες και οι επισκέπτες της Μεσσηνίας ταλαιπωρούνται σοβαρά στις μετακινήσεις τους από και προς τη Μεσσηνία, λόγω της ανακατασκευής του υφιστάμενου κομματιού Κορίνθου-Τρίπολης και της κίνησης των οχημάτων ουσιαστικά σε μια λωρίδα σε πολλά σημεία της Ε.Ο, κατάσταση που αναμένεται να ενταθεί λόγω και της θερινής-τουριστικής περιόδου,

Επειδή θα έπρεπε ήδη να προχωρούν οι εργασίες και στα τμήματα της Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας, για τα οποία έχει αποκλειστική ευθύνη ο παραχωρησιούχος όμιλος,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εμπλοκών και των καθυστερήσεων των έργων στην Ε.Ο. Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, ώστε να δίνονται διαβεβαιώσεις ότι αυτά θα ολοκληρωθούν, από το Δημόσιο και τον παραχωρησιούχο αντίστοιχα, στις συμβατικά προβλεπόμενες προθεσμίες;

- Τι προτίθεται να κάνει, ώστε να ληφθούν από τον παραχωρησιούχο όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής της ταλαιπωρίας των οδηγών στο ανακατασκευαζόμενο τμήμα Κορίνθου-Τρίπολης της Ε.Ο, αλλά και να υπάρξει μια εύλογη μείωση των καταβαλλόμενων διοδίων, τουλάχιστον στο διάστημα που διαρκεί η ανακατασκευή ;

- Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες στα τμήματα ευθύνης του παραχωρησιούχου στο κομμάτι Τρίπολης-Καλαμάτας;

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς