Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Γ.Δ.Υ.) για σύγχρονους ελεγκτικούς μηχανισμούς στα τρόφιμα και για την τήρηση των δεσμεύσεων του Υπουργού απέναντί τους.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 13788
Ημερομηνία Κατάθεσης :06.06.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Γ.Δ.Υ.) για σύγχρονους ελεγκτικούς μηχανισμούς στα τρόφιμα και για την τήρηση των δεσμεύσεων του Υπουργού απέναντί τους.

Οι Γεωπόνοι Δ.Υ. προχώρησαν, από τις 2-6-2008, σε απεργιακές κινητοποιήσεις αφού, όπως δηλώνουν, εξάντλησαν τα περιθώρια διαλόγου με το αρμόδιο Υπουργείο και θεωρούν πως εσφαλμένα εκλήφθηκε ως αδυναμία τους η πίστωση χρόνου που έδωσαν στο Υπουργείο, για να ικανοποιήσει χρονίζοντα οικονομικά και θεσμικά αιτήματά τους.

Τα αιτήματά τους συνδέονται με τις εύλογες ανησυχίες αυτού του κλάδου για την έλλειψη ενός σύγχρονου διοικητικού μοντέλου, που να είναι προσαρμοσμένο στα δεδομένα της νέας Κ.Α.Π., και να διασφαλίζει την ανάπτυξη μιας αειφόρου και ανταγωνιστικής γεωργίας στη χώρα μας.

Οι γεωπόνοι Δ.Υ. εδώ και καιρό διατύπωσαν συγκεκριμένες προτάσεις για την διασφάλιση των ελέγχων ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Προτάσεις που αν είχαν υιοθετηθεί, θα είχαμε αποφύγει το σοβαρό διατροφικό σκάνδαλο του ηλιελαίου.

Επειδή ο κατακερματισμός των υπηρεσιών, η αφαίρεση αντικειμένου και η ελλιπής υλικοτεχνική υποστήριξη έχουν οδηγήσει τους Γεωπόνους Δ.Υ. σε επιστημονική απαξίωση και οικονομική υποβάθμιση,

Επειδή η απεργία τους Γεωπόνων αναμένεται να προκαλέσει πολλά προβλήματα στους αγρότες και στους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων,

Επειδή ο κλάδος αυτός , με την άρτια επιστημονική του κατάρτιση, μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη μιας άλλης, ποιοτικής και ανταγωνιστικής, Γεωργίας στη χώρα μας, στόχο που υιοθετεί, κατά τις δηλώσεις του, και το αρμόδιο Υπουργείο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

- Είναι στις προθέσεις του –και αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;- να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Οργανισμού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ποιοτικής γεωργίας στη χώρα μας;

- Γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί οι υποσχέσεις που κατά καιρούς έχει δώσει στους Γεωπόνους Δ.Υ. για την ικανοποίηση αιτημάτων τους, τα οποία ο ίδιος έχει θεωρήσει εύλογα και δίκαια, σύμφωνα με τα όσα οι Γεωπόνοι καταγγέλλουν;

- Προτίθεται να ικανοποιήσει αυτές του τις υποσχέσεις και αν ναι, πότε θα γίνει αυτό;

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς