Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Αμεση ανάγκη ενοποίησης των μηχανισμών ελέγχου και λειτουργίας του εργαστηρίου πιστοποίησης ελαιολάδου στην Καλαμάτα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 13483
Ημερομηνία Κατάθεσης :03.06.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ‘Αμεση ανάγκη ενοποίησης των μηχανισμών ελέγχου και λειτουργίας του εργαστηρίου πιστοποίησης ελαιολάδου στην Καλαμάτα.

Το παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με πρόσφατη ανακοίνωσή του, τεκμηριώνει και θεωρεί πλέον επιτακτική, μετά και από την πρόσφατη κρίση του ηλιελαίου, την ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για τα λάδια, που σήμερα ανήκουν σε 3 διαφορετικά υπουργεία, αλλά και την άμεση δημιουργία και στελέχωση των εργαστηρίων ελέγχου και πιστοποίησης ελαιολάδου.

Επειδή η φήμη και η ποιότητα του ελαιολάδου, που είναι βασικό προϊόν της Μεσσηνίας και της χώρας μας, πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά και αυτό δεν επιτρέπει καμιά καθυστέρηση στη δημιουργία των αναγκαίων εργαστηρίων ελέγχου, ένα εκ των οποίων έχει εξαγγελθεί ότι θα λειτουργήσει στην Καλαμάτα,

Επειδή η πολυδιάσπαση των ελεγκτικών μηχανισμών, (που υπάγονται μέχρι σήμερα στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών) πλήττει την αποτελεσματικότητα, ενισχύει τη γραφειοκρατία, την ασυνεννοησία και τη μετάθεση ευθυνών, με τις αρνητικές συνέπειες που βιώσαμε πρόσφατα με την κρίση του ηλιελαίου,

Επειδή, τέλος, οι βιομηχανίες τροφίμων δεν εφαρμόζουν τη σχετική με τα συστήματα πρόληψης κινδύνου (HACCP) νομοθεσία,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Προτίθενται να ενοποιήσουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να συγκροτήσουν ένα ενιαίο και αποτελεσματικό ελεγκτικό μηχανισμό;

- Θα επιβάλουν την τήρηση της νομοθεσίας για συστήματα πρόληψης κινδύνου στις βιομηχανίες τροφίμων;

-Πότε επιτέλους θα λειτουργήσει το εργαστήριο ελαιολάδου που εδώ και χρόνια εξαγγέλθηκε, στην Καλαμάτα;

-Τι άλλα μέτρα προτίθενται να λάβουν για την προάσπιση της ποιότητας και της φήμης του Ελληνικού ελαιολάδου και για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών;

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς