Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πορεία εργασιών και αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις στη χάραξη της Νότιας Ιόνιας Οδού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 13304
Ημερομηνία Κατάθεσης :30.05.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πορεία εργασιών και αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις στη χάραξη της Νότιας Ιόνιας Οδού.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή της κύρωσης της σύμβασης παραχώρησης για τον οδικό άξονα Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, είχα εκθέσει τα προβλήματα που δημιουργεί η υιοθετηθείσα χάραξη της Νότιας Ιόνιας Οδού στο τμήμα της που διέρχεται από τον Νομό Μεσσηνίας. Είχα μάλιστα επισημάνει, σε συνέχεια της 134/17-7-2007 Αναφοράς μου στη Βουλή, ότι πρέπει να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις στη χάραξη, ώστε:

- να μη διασπάται ο πολεοδομικός ιστός περιοχών όπως το Καλό Νερό, το Κοπανάκι, το Δώριο , η Κόκλα , η Κάτω Μάλθη και η Καλιρρόη, και να διασφαλιστεί η επικοινωνία των οικισμών αυτών,

- να τηρηθούν οι αναγκαίοι περιβαλλοντικοί όροι αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού θορύβου κοντά στους οικισμούς (με ηχοπετάσματα ή/και κατάλληλο ασφαλτοτάπητα που να μειώνει τον θόρυβο), να αποτραπούν αλλοιώσεις στον ποταμό Περιστέρα

- να δημιουργηθεί υπόγεια διάβαση στο Καλό Νερό για την άνετη πρόσβαση των κατοίκων στη θάλασσα.

Η περιοχή του Άνω Καλού Νερού, μια κατ’ εξοχή τουριστική περιοχή, κυριολεκτικά τριχοτομείται από τον συγκεκριμένο οδικό άξονα, ενώ προβλήματα σημειώνονται και για τον οικισμό Κοπανακίου, (όπου η χάραξη θα πρέπει να περάσει νοτιότερα από το 55° μέχρι το 58° χιλιόμετρο) και για τον οικισμό Δωρίου, όπου θα πρέπει να γίνει συσχέτιση της χάραξης και του βόρειου ισόπεδου κόμβου με το υφιστάμενο σχέδιο του οικισμού .

Επίσης, σοβαρά προβλήματα δημιουργεί η χάραξη

- για τον οικισμό της Κόκλας, όπου θα πρέπει να γίνει χάραξη βορειότερα για να παρακαμφθεί ο συγκεκριμένος οικισμός, καθώς και

- για τον οικισμό της κάτω Μάλθης όπου σπίτια και περιουσίες θα καταστραφούν και υπάρχει πρόβλημα και με τις αρχαιότητες που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και για τον οικισμό της Καλλιρρόης.

Επειδή, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Υπουργού, οι εργασίες για τον συγκεκριμένο οδικό άξονα θα ξεκινούσαν τον Δεκέμβριο του 2007, αλλά έχουν καθυστερήσει κατά 6 μήνες για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που επισημάνθηκαν και στη Βουλή,

Επειδή οι κάτοικοι και οι φορείς του Καλού Νερού και γειτονικών περιοχών διαμαρτύρονται και κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους απαιτώντας να γίνουν οι αναγκαίες και τεχνικά εφικτές παρεμβάσεις στη χάραξη του οδικού άξονα που διέρχεται από τον Ν. Μεσσηνίας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες του έργου Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα;

- Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και των λοιπών τεχνικών προβλημάτων του έργου, προτίθεται να επανεξετάσει τη χάραξη ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που συνεπάγεται η αρχική χάραξη για το Καλό Νερό, το Κοπανάκι, το Δώριο , την Κόκλα , την Κάτω Μάλθη και την Καλλιρρόη;

Αθήνα, 30 Μαϊου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς