Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3986
Ημερομηνία Κατάθεσης :29.05.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο αιτήματος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί από την επικείμενη, στο τέλος Ιουνίου λήξη των συμβάσεων έργου των εργαζομένων στο ανωτέρω Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Η αθρόα αποχώρηση των εργαζομένων συμβασιούχων στο εν λόγω Ίδρυμα, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, θα δημιουργήσει εργασιακή ανασφάλεια, με συνέπεια την κακή λειτουργία και την πλήρη αποδιοργάνωσή του.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση επίλυση του δημιουργηθέντος προβλήματος ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που είναι το νεότερο Α.Ε.Ι. της χώρας μας και από τα πλέον δυναμικά όλης της όλης της Επικράτειας.

Αθήνα, 28 Μαϊου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς