Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διάθεση πιστώσεων για τη συντήρηση του κύριου και του δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου από τις ΔΕΣΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :9873
Ημερομηνία Κατάθεσης :13.11.2008

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Οικονομίας και Οικονομικών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων.
 
Θέμα: Διάθεση πιστώσεων για τη συντήρηση του κύριου και του δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου από τις ΔΕΣΕ.

Σύμφωνα με απάντηση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλου στην 5421/16.9.2008 Ερώτηση, καθώς και με βάση δηλώσεις του στη Βουλή, οι παραχωρησιούχοι των εθνικών οδικών αξόνων αποδίδουν στο Δημόσιο τα 2/3 των ακαθάριστων εισπράξεών τους από διόδια, ώστε με τα ποσά αυτά, που εκτιμώνται σε 23 δις ευρώ για τα επόμενα 28 χρόνια, να διασφαλίζεται η αναγκαία συντήρηση και αναβάθμιση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου ακόμα και μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ.

Επειδή αρμόδιες για τη βασική τακτική συντήρηση του κύριου και του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου για τα τμήματα πέραν εκείνων των οποίων η συντήρηση εκχωρήθηκε βάσει συμβάσεων παραχώρησης σε ιδιώτες, είναι οι Διευθύνσεις Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ).
 
Επειδή για τα εν λόγω τμήματα του κύριου και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις, από το ήδη εισπραττόμενο από το Δημόσιο μερίδιο διοδίων, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η αναγκαία συντήρηση και βελτίωσή τους από τις ΔΕΣΕ.
 
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
 
Σε πόσα χιλιόμετρα ανέχεται το κύριο και το δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο, η συντήρηση του οποίου δεν καλύπτεται από τις συμβάσεις παραχώρησης σε ιδιώτες;
 
Τι ποσό έχει εισπραχθεί από το Δημόσιο μέχρι σήμερα από διόδια α) ΤΕΟ και β) Συμβάσεων παραχώρησης και τι ποσό έχει διατεθεί από αυτό το 2008 για τη συντήρηση του κύριου και του δευτερεύοντος εθνικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΣΕ;
 
Τι ποσό εξ αυτών προτίθενται να διαθέσουν στις ΔΕΣΕ για την αναγκαία συντήρηση του κύριου και του δευτερεύοντος εθνικού δικτύου που ανήκει στην αρμοδιότητά τους το έτος 2009;
 
 
Οι Βουλευτές
 
Δημήτρης Κουσελάς
 
Λούκα Κατσέλη
 
Γιάννης Μαγκριώτης
 
Κώστας Σπηλιόπουλος
 
Στάθης Κουτμερίδης