Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές από παγετό σε καλλιέργειες στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. πρωτ. Ερωτησεων  12132
Ημερ. Καταθε. Ερωτησεων 14.05.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές από παγετό σε καλλιέργειες στο Νομό Μεσσηνίας.

Σε συνέχεια της 6673/20-2-2008 Ερώτησής μου, για τις σοβαρές ζημιές που σημειώθηκαν σε καλλιέργειες της Μεσσηνίας από τον πρωτοφανή παγετό της 18 και 19-2-2008 και των 2484/7-4-2008 και 2687/17-4-08 συναφών Αναφορών μου, σας ενημερώνω ότι γίνομαι καθημερινά αποδέκτης διαμαρτυριών από παραγωγούς των πληγεισών περιοχών της Μεσσηνίας, λ.χ. από παραγωγούς του Δήμου Αυλώνα, οι οποίοι ενημερώθηκαν από εκτιμητές και ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ότι θα εισπράξουν τις αποζημιώσεις τους το νωρίτερο σε ένα χρόνο.

Επειδή οι συνέπειες του παγετού ήταν πρωτοφανείς, ακόμα και συγκρινόμενες με εκείνες του παγετού που έπληξε τη Μεσσηνία το Φεβρουάριο του 2004,

Επειδή το καλλιεργητικό κόστος έχει ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά με το διπλασιασμό τις τιμής των λιπασμάτων και με την αύξηση των τιμών καυσίμων κ.α. εφοδίων,

Επειδή είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών της Μεσσηνίας, διότι δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω απομείωσης του εισοδήματός τους, που εξαρτάται σε καθοριστικό για τους περισσότερους βαθμό από τις καλλιέργειες που επλήγησαν,

Επειδή οι παραγωγοί έχουν ήδη πικρή πείρα από τη σοβαρή καθυστέρηση που σημειώθηκε στην αποζημίωση των ζημιών από παγετό του Φεβρουαρίου 2004

Επειδή με την 1114/13-3-2008 απάντησή του στην προαναφερθείσα 6673/20-2-2008 Ερώτησή ο κ. Υπουργός απέκλεισε την πιθανότητα χορήγησης προκαταβολών, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεται να επανεξετάσει τη θέση του ώστε να δοθεί άμεσα μια ικανοποιητική προκαταβολή για την ανακούφιση των πληγέντων παραγωγών, όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν (2004 κλπ;);

- Αληθεύει η πληροφορία ότι οι αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς της Μεσσηνίας θα καταβληθούν, το νωρίτερο, σε ένα χρόνο από την εκτίμηση των ζημιών;

- Πότε συγκεκριμένα προβλέπεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις α) για τις ζημιές στη φυτική παραγωγή και β) για τις ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο στους παραγωγούς της Μεσσηνίας;

Αθήνα 14 Μαϊου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς