Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δραματικές οι συνέπειες της απεργίας των φορτηγών για τους παραγωγούς της Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. πρωτ. Ερωτησεων  12037
Ημερ. Καταθε. Ερωτησεων 13.05.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Δραματικές οι συνέπειες της απεργίας των φορτηγών για τους παραγωγούς της Μεσσηνίας.

Η συνεχιζόμενη απεργία των φορτηγών Δ.Χ. έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς κηπευτικών της Μεσσηνίας, οι οποίοι αδυνατούν να τα διαθέσουν στις αγορές των Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα οι έμποροι με τους οποίους συνεργάζονται να στρέφονται σε εισαγόμενα προϊόντα.

Επειδή ήδη οι πολλαπλά βεβαρημένοι από την άνοδο του κόστους παραγωγής και τις αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές παραγωγοί της Μεσσηνίας πλήττονται από τη συγκεκριμένη και σοβαρή απώλεια εισοδήματος, αφού λόγω της απεργίας αναγκάζονται να πετάξουν τα ευπαθή προϊόντα τους, χάνοντας και τις αντίστοιχες αγορές,

Επειδή, λόγω της έλλειψης καυσίμων οι παραγωγοί αδυνατούν να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στην αγορά ακόμα και με δικά τους μεταφορικά μέσα,

Επειδή ακόμα και όταν λήξει η απεργία τα συσσωρευμένα από τους παραγωγούς προϊόντα κινδυνεύουν να πωληθούν σε χαμηλότερες, αν όχι σε εξευτελιστικές τιμές, για να μπορέσουν να διοχετευθούν στην αγορά, με συνέπεια την περαιτέρω απομείωση του εισοδήματος των Μεσσήνιων παραγωγών,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν, ο καθένας στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, ώστε

o να αποτραπούν οι καταστροφικές συνέπειες της απεργίας των φορτηγών για τους παραγωγούς της Μεσσηνίας,

o να αντισταθμιστεί η σοβαρή απώλεια στο εισόδημά τους ,

o να εξομαλυνθεί η αγορά εάν και όποτε λήξει η απεργία των φορτηγών;

Αθήνα, 13 Μαϊου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς