Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρά προβλήματα φύλαξης του Μεσσηνιακού κόλπου λόγω μη επισκευής του μοναδικού περιπολικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. πρωτ. Ερωτησεων  11814
Ημερ. Καταθε. Ερωτησεων 12.05.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα φύλαξης του Μεσσηνιακού κόλπου λόγω μη επισκευής του μοναδικού περιπολικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.

Στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ για την αστυνομική δραστηριότητα του Λιμενικού Σώματος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «Μέσα από ένα πλέγμα νομοθετικών και διοικητικών μέτρων και με τα υλικά μέσα που διαθέτουν, οι Λιμενικές Αρχές ελέγχουν στην πράξη τις θαλάσσιες περιοχές αλιείας, τις οποίες διασφαλίζουν με οργανωμένο σύστημα θαλάσσιων (αλλά και εναέριων) περιπολιών, που συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία και την ανάπτυξη του αλιευτικού πλούτου της χώρας».

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και σε δημοσίευμα του Μεσσηνιακού τύπου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας εδώ και ένα χρόνο έχει μείνει χωρίς περιπολικό σκάφος, με συνέπεια να μένει αφύλακτος ο Μεσσηνιακός κόλπος και ως προς την προστασία του αλιευτικού πλούτου και ως προς την αποτροπή της παράνομης διακίνησης λαθρομεταναστών, λαθραίων εμπορευμάτων ή και ναρκωτικών.

Το μοναδικό περιπολικό που διέθετε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στους κινητήρες του, χωρίς το αναγκαίο για την επισκευή του ποσό (που δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ) να καλύπτεται από το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Επειδή η έλλειψη περιπολικού σκάφους έχει άμεσες και προφανείς συνέπειες στην απαιτούμενη προστασία και αστυνόμευση του Μεσσηνιακού κόλπου, στην ετοιμότητα διάσωσης πολιτών σε περίπτωση θαλάσσιων ατυχημάτων, καθώς και στη γενικότερη ομαλή άσκηση των αρμοδιοτήτων της Λιμενικής Αρχής,

Επειδή η κατά περίπτωση επίταξη αλιευτικών κ.α. σκαφών από το Λιμενικό προφανώς δεν αποτελεί λύση, έναντι της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ειδικού περιπολικού που απαιτείται και προβλέπεται γι’ αυτό το σκοπό,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεται να διαθέσει το αναγκαίο ποσό, που κατά τις εκτιμήσεις δεν ξεπερνά τα 50.000 ευρώ, για την επισκευή του περιπολικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας;

- Αν ναι, πότε προτίθεται να προχωρήσει στην έγκριση και την καταβολή του αναγκαίου προς τούτο ποσού;

Αθήνα, 12 Μαϊου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς