Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μη καταβολή της πρόσθετης σύνταξης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαντζαρίου Δήμου Ανδανίας Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Ερωτήσεων . :11705
Ημ. Κατάθεσης: 09-05-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή της πρόσθετης σύνταξης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαντζαρίου Δήμου Ανδανίας Νομού Μεσσηνίας.

Το Δ.Δ. Μαντζαρίου Δήμου Ανδανίας Ν. Μεσσηνίας εντάχθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές με την αρ. οικ. 6374/Α32 ΚΥΑ ΕΣΔΑ & ΥΠΕΧΩΔΕ(ΦΕΚ Β’ 2024/15-10-2007).

‘Ομως πληροφορούμαι ότι ακόμα και σήμερα σε σημαντικό αριθμό συνταξιούχων του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαντζαρίου (συνταξιούχοι ΙΚΑ κ.α ταμείων, πλην ΟΑΕΕ) δεν έχει καταβληθεί η πρόσθετη σύνταξη που προβλεπόταν ως βοήθημα για τους συνταξιούχους πυρόπληκτων περιοχών.

Επειδή δεν μου είναι γνωστοί οι λόγοι αυτής της διαφορετικής μεταχείρισης των εν λόγω συνταξιούχων και, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η εκκρεμότητα της καταβολής της και σε αυτούς δεν μπορεί να παραμένει, τόσους μήνες μετά από την καταστροφή και τη σοβαρή απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

- Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα καταβληθεί η πρόσθετη σύνταξη –βοήθημα στους πυρόπληκτους συνταξιούχους ΙΚΑ κλπ. ταμείων (πλην ΟΑΕΕ) του Δ.Δ. Μαντζαρίου Δήμου Ανδανίας;

- Πότε προτίθεται να προχωρήσει στην καταβολή της στους συνταξιούχους της συγκεκριμένης πυρόπληκτης περιοχής;

Αθήνα, 9 Μαϊου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς