Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μη ένταξη του τοπικού διαμερίσματος Αγριλόβουνου Δήμου Ανδανίας Ν. Μεσσηνίας στις πυρόπληκτες περιοχές
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Ερωτήσεων . :11704
Ημ. Κατάθεσης: 09-05-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Μη ένταξη του τοπικού διαμερίσματος Αγριλόβουνου Δήμου Ανδανίας Ν. Μεσσηνίας στις πυρόπληκτες περιοχές

Με την από 3-10-2007 επιστολή μου προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (α.π. ΠΕΧΩΔΕ 10352/3-10-2007) είχα καταθέσει έγγραφα του Δήμου Ανδανίας, για την ανάγκη ένταξης στις πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν και το Τ.Δ. Αγριλόβουνου.

Στη συνέχεια, με την αρ. οικ. 6374/Α32 ΚΥΑ ΕΣΔΑ & ΥΠΕΧΩΔΕ(ΦΕΚ Β’ 2024/15-10-2007) συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές συμπεριλήφθηκε, από τον Δήμο Ανδανίας, το Δ.Δ. Μανζαρίου, αλλά έμεινε εκτός το Τ.Δ. Αγριλόβουνου, παρ’ ότι και σε αυτό σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες.

Κατόπιν αυτού, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιο λόγο τελικά δεν εντάχθηκε το Τ.Δ. Αγριλόβουνου στις διατάξεις για τις πυρόπληκτες περιοχές, παρ’ ότι ρητώς αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (επισυνάπτεται) ως περιοχή πληγείσα από τις πυρκαγιές;

- Προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα και να εντάξει και τη συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Ανδανίας στις ανωτέρω αναφερθείσες διατάξεις;

Αθήνα, 9 Μαϊου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς