Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ανεξέλεγκτη λήψη αδρανών υλικών στον ποταμό Νέδα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Ερωτήσεων . :11431
Ημ. Κατάθεσης: 07-05-2008

Στην περιοχή της Νέδας συντελείται εδώ και χρόνια ένα πραγματικό οικολογικό έγκλημα, το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει ατιμώρητο. Αναφερόμαστε στις ανεξέλεγκτες απολήψεις από εργολάβους αδρανών υλικών από τον ποταμό Νέδα. Απολήψεις που όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί, με πρόσχημα τον αναγκαίο τακτικό καθαρισμό της κοίτης του ποταμού για την αποτροπή πλημμυρών. Μάλιστα, σε δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου γίνεται λόγος για αιτήματα απόληψης 4 εκατομμυρίων κυβικών αδρανών υλικών από τη Νέδα, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το περιβάλλον σ αυτή την ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχή !

ΘΕΜΑ: Ανεξέλεγκτη λήψη αδρανών υλικών στον ποταμό Νέδα.

Στην περιοχή της Νέδας συντελείται εδώ και χρόνια ένα πραγματικό οικολογικό έγκλημα, το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει ατιμώρητο. Αναφερόμαστε στις ανεξέλεγκτες απολήψεις από εργολάβους αδρανών υλικών από τον ποταμό Νέδα. Απολήψεις που όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί, με πρόσχημα τον αναγκαίο τακτικό καθαρισμό της κοίτης του ποταμού για την αποτροπή πλημμυρών.

Μάλιστα, σε δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου γίνεται λόγος για αιτήματα απόληψης 4 εκατομμυρίων κυβικών αδρανών υλικών από τη Νέδα, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το περιβάλλον σ αυτή την ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχή !

Επειδή δεν είναι δυνατόν το περιβάλλον και ο φυσικός πλούτος να γίνονται βορά στα συμφέροντα επιτηδείων, με την ανοχή ή και τις σοβαρές παραλείψεις της Πολιτείας που επιτρέπουν τη διαιώνιση τέτοιων παράνομων πρακτικών,

Επειδή η συνέχιση της οικολογικής καταστροφής της Νέδας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ομαλή ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής αλλά και για τους κατοίκους της, οι οποίοι εύλογα αγανακτούν και εξεγείρονται για τη συνέχιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1) Είναι σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών η έκταση και οι καταστροφικές συνέπειες της συνεχιζόμενης απόληψης αδρανών υλικών από τη Νέδα;

2) Έχουν υποβληθεί αιτήματα απόληψης αδρανών υλικών από τη Νέδα και αν ναι, προτίθεστε να τα εγκρίνετε;

3) Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την πλήρη και αποτελεσματική αποτροπή της συνέχισης των απολήψεων, που έχουν καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής;

Αθήνα, 7 Απριλίου 2008

Οι βουλευτές

Δημήτρης Κουσελάς

Γιάννης Κουτσούκος

Μιχάλης Κατρίνης