Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα βιοκαλλιεργητών ελιάς Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :1691/17-11-2008
Ημερομηνία Κατάθεσης :.17.11..2008

ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 
Θέμα: Αιτήματα βιοκαλλιεργητών ελιάς Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο υπομνήματος ομάδας βιοκαλλιεργητών ελιάς Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, που αφορά στα προβλήματα είσπραξης δικαιωμάτων ενίσχυσης βιολογικού ελαιόλαδου τα οποία αντιμετωπίζουν οι εν λόγω παραγωγοί, επειδή δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για την αλλαγή των θεσμικών προϋποθέσεων, ώστε να εγγράψουν στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και τα ενοικιασμένα ελαιοτεμάχια.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση διευθέτηση του θέματος, ώστε οι εν λόγω παραγωγοί να μπορέσουν να εισπράξουν κανονικά τις ενισχύσεις τους.