Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/4/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Ημερομηνία κατάθεσης Αναφορών 18.4.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αναφορών  2726

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της 239/27-3-2008 επιστολής του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, με την οποία ζητείται να απλοποιηθεί και να ενιαιοποιηθεί η διαδικασία συνταγογράφησης και εκτέλεσης των συνταγών, αλλά και της υποβολής τους στα ασφαλιστικά ταμεία.

Παρακαλώ να δείτε τα αιτήματα που αναφέρονται στη συνημμένη επιστολή με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, προκειμένου να εξομαλυνθούν οι διαδικασίες συνταγογράφησης, εκτέλεσης και υποβολής των συνταγών στα ασφαλιστικά ταμεία, που σήμερα συνεπάγονται υψηλές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, αλλά και ταλαιπωρία των φαρμακοποιών και των ίδιων των ασφαλισμένων.

Αθήνα 18-04-2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς