Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Άμεση εκτίμηση ζημιών ελαιοπαραγωγής από παγετούς στο Δήμο Παπαφλέσσα Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/4/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Ημερομηνία κατάθεσης Αναφορών 17.4.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αναφορών  2687

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Άμεση εκτίμηση ζημιών ελαιοπαραγωγής από παγετούς στο Δήμο Παπαφλέσσα Νομού Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του Α.Π. 1019/14-04-2008 ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπαφλέσσα του Ν. Μεσσηνίας με το οποίο ζητείται η άμεση αποστολή κλιμακίου γεωπόνων του ΕΛΓΑ προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές στην ελαιοπαραγωγή από τους καταστρεπτικούς παγετούς της 18ης & 19ης Φεβρουαρίου 2008, ώστε να ενταχθεί ο Δήμος Παπαφλέσσα στο καθεστώς των αποζημιώσεων των Π.Σ.Ε.Α.

Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπαφλέσσα, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση εκτίμηση των ζημιών προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που οδήγησαν τους ελαιοπαραγωγούς σε απόγνωση, βλέποντας την πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους της παραγωγής σε σχέση με την πτώση της τιμής του ελαιολάδου.

Αθήνα 16 Απριλίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς