Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κατάργηση του Γραφείου ΔΕΗ ΣΤΗΝ Κυπαρισσία του Νομού Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/4/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Ημερομηνία κατάθεσης Αναφορών 17.4.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αναφορών  2688

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΘΕΜΑ: Κατάργηση του Γραφείου ΔΕΗ ΣΤΗΝ Κυπαρισσία του Νομού Μεσσηνίας

Σας διαβιβάζω αντίγραφο αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας του Νομού Μεσσηνίας με το οποίο διατυπώνεται η έντονη αντίδραση και διαμαρτυρία κατά της απόφασης της Διοίκησης της ΔΕΗ, να κλείσει στις 07-03-2008 το γραφείο στην Κυπαρισσία.

Η παύση της λειτουργίας του συγκεκριμένου Γραφείου θίγει κατάφωρα τους συνδρομητές της ΔΕΗ, όχι μόνο του Δήμου Κυπαρισσίας αλλά και συνδρομητές των όμορων Δήμων (Δήμος Αυλώνα, Δήμος Αετού, Δήμος Δωρίου και Κοινότητα Τριπύλας) οι οποίοι αναγκάζονται να διανύουν έως και 40 χιλιόμετρα προκειμένου να μεταβούν στα Φιλιατρά όπου βρίσκεται το κεντρικό γραφείο της ΔΕΗ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την επαναλειτουργία του ανωτέρω γραφείου ώστε να αποκατασταθεί το δυσάρεστο κλίμα που έχει δημιουργηθεί στους συνδρομητές της ΔΕΗ και να διευκολυνθούν στις συναλλαγές του με την εν λόγω επιχείρηση.

Αθήνα 16-04-2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς