Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των δομημένων ομολόγων Κύριε Πρόεδρε,
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/4/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Ημερομηνία κατάθεσης Ερωτήσεων 16.4.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου  1664

ΘΕΜΑ: Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των δομημένων ομολόγων

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την παρέλευση ενός και πλέον χρόνου από την δημοσιοποίηση της υπόθεσης των δομημένων ομολόγων που αγόρασαν Ασφαλιστικά Ταμεία, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να συγκαλύπτει τις διαστάσεις ενός πρωτοφανούς σκανδάλου, το οποίο συγκλόνισε κυριολεκτικά την κοινή γνώμη. Στη διάπραξη του συμμετείχαν, άμεσα ή έμμεσα, μέλη της κυβέρνησης, υψηλόβαθμα στελέχη του κρατικού μηχανισμού και μέλη της διοίκησης των Ασφαλιστικών Ταμείων που διόρισε η ίδια. Με την πρακτική των δομημένων ομολόγων, που προσέλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις, επλήγη ό,τι ιερότερο διαθέτουν οι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι: η περιουσία που εγγυάται την καταβολή της σύνταξης τους.

Η Κυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή, κάτι που αρνείται επίμονα να κάνει ως σήμερα, να καταθέσει στη Βουλή πλήρη κατάλογο με όλα τα στοιχεία των δομημένων ομολόγων που διοχετεύτηκαν επιτηδείως στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Αν κόπτεται πράγματι, όπως διατείνεται, για τη διαφάνεια και τη μηδενική ανοχή στη διαφθορά, θα έπρεπε να είχε προ πολλού ανταποκριθεί στο επίμονο αίτημα μας, να γνωρίσει στη λαϊκή αντιπροσωπεία και στους πολίτες όλα τα στοιχεία που διαθέτει ή περιήλθαν σε γνώση της, ώστε να καταστήσει δυνατό τον έλεγχο των πολιτικά υπευθύνων σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.

Αντί αυτού, περιορίστηκε να σχολιάζει εκ του ασφαλούς ως τρίτος, ωσάν δηλαδή να ήταν η ίδια άμοιρη ευθύνης, μόνον ό,τι είχε καταστεί γνωστό από δημοσιογραφικές έρευνες και να συγκαλύπτει επίμονα πράγματα που γνώριζε και που δεν είχαν όμως δημοσιοποιηθεί. Επίσης, αποκατέστησε με νομοθετική της πρωτοβουλία τη ζημία που είχαν υποστεί ορισμένα ταμεία, προκρίνοντας τη λύση της μετάθεσης της ζημίας στους φορολογούμενους, αντί να αναζητήσει και να συμβάλει χωρίς καθυστέρηση και με κάθε πρόσφορο μέσο στην απόδοση πολιτικών, διοικητικών και ποινικών ευθυνών σε όσους έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο. Τέλος, παρέπεμψε με τον γνώριμο στόμφο της τη διερεύνηση της υπόθεσης, σε όσο γίνεται όμως πιο περιορισμένη έκταση, στη δικαιοσύνη, συγκαλύπτοντας το γεγονός ότι αυτή δεν μπορεί να καταλογίσει πολιτικές ευθύνες.

Με βάση τα παραπάνω συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την αναζήτηση και τον καταλογισμό πολιτικών ευθυνών σε Υπουργούς αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων. ΓΓ αυτό ζητάμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ώστε να διερευνηθούν επιτέλους άμεσα όλες οι βασικές πτυχές της υπόθεσης, να σπάσει το απόστημα που βαρύνει την ελληνική κοινωνία, να πληροφορηθούν οι πολίτες το μέγεθος του σκανδάλου και να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες σε όσους συνέβαλαν στη διάπραξη του.

Ειδικότερα προτείνουμε η Εξεταστική Επιτροπή να διερευνήσει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

1. Γιατί η Κυβέρνηση προώθησε στα Ασφαλιστικό Ταμεία δομημένα ομόλογα υψηλού κινδύνου;

2. Γιατί η έκδοση των «αμαρτωλών» ομολόγων έγινε «εν κρυπτώ και παραβύστω» με αδιαφανείς διαδικασίες;................ 3. Γιατί η κυβέρνηση δεν δημοσιοποιεί τους ακριβείς όρους έκδοσης όλων των σχετικών συμβάσεων που αφορούν τα δομημένα ομόλογα;

4. Γιατί, με ποιους και πώς έγινε η διακίνηση των δομημένων ομολόγων προτού εκδοθούν;

5. Ποια Ασφαλιστικά Ταμεία αγόρασαν από τις αρχές του 2005 μέχρι σήμερα, σύνθετα δομημένα ομόλογα, σε ποια τιμή, σε ποιες ημερομηνίες, μέσα από ποιες διαδικασίες και ποιο είναι το ποσό των προμηθειών που έχουν καταβληθεί για κάθε συναλλαγή;

6. Ποια Ασφαλιστικά Ταμεία εκποίησαν, την ίδια περίοδο, ομόλογα σταθερής απόδοσης;

7. Ποιες χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες ή επενδυτικοί οργανισμοί του εσωτερικού ή του εξωτερικού συνέπραξαν για την διαμόρφωση των σύνθετων δομημένων ομολόγων και με ποια διαδικασία επιλέχθηκαν από τις διοικήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων;

8. Ποια Ασφαλιστικά Ταμεία συνήψαν δάνεια προκειμένου να αγοράσουν δομημένα ομόλογα, με ποιες τράπεζες, ελληνικές και ξένες, με ποιους όρους και μέσα από ποιες διαδικασίες;

9. Ποιο είναι το ύψος της ζημίας που έχει υποστεί κάθε Ταμείο από την εκποίηση ομολόγων σταθερής απόδοσης και την αγορά δομημένων ομολόγων;

10. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τα αποθεματικά των ταμείων και τη βιωσιμότητα τους;

11. Γιατί αδρανοποιήθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος;

12. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός παρακολούθησης διαχείρισης των αποθεματικών από το εποπτεύον Υπουργείο, από τη στιγμή μάλιστα που εγκαινιάστηκαν επικίνδυνες επενδυτικές πρακτικές;

13. Ποιοι δημόσιοι οργανισμοί ή εταιρείες, στις οποίες το ελληνικό δημόσιο κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό ή ασκεί μέσω εκπροσώπων του τη διοίκηση, είχαν αγοράσει και από ποιους εγχώριους ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, διάφορων ονομασιών και τύπων δομημένα ομόλογα; Επειδή η Πρόταση αυτή υπογράφεται από τον απαιτούμενο αριθμό Βουλευτών (άρθρο 68 παρ. 2 Συντ. και άρθρο 144 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής) και πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, ζητάμε να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αθήνα, Απριλίου 2008

Οι Βουλευτές