Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και στρατηγική του Ελληνικού Δημοσίου για την Τράπεζα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/4/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Ημερομηνία κατάθεσης Ερωτήσεων 14.4.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Ερωτήσεων 10320

Ερώτηση 3 βουλευτών προς τον υπουργό Οικονομίας

Θέμα: Μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και στρατηγική του Ελληνικού Δημοσίου για την Τράπεζα

Στις 28 Μαρτίου 2008 η EFG Eurobank Ergasias ανακοίνωσε ότι ελέγχει ποσοστό 5,7% του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Λίγες μέρες αργότερα δημοσιεύτηκε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι το ποσοστό της αυξήθηκε στο 6,075% ενώ υπήρξαν και δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι δύο άλλα τραπεζικά ιδρύματα αλλά και Έλληνες εφοπλιστές «χτίζουν θέσεις» ως 5% στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, χωρίς να αποκλείεται η προοπτική συνεργασίας.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει μέχρι σήμερα αναδείξει πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο, ενώ μπορεί με την ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής να εξελιχθεί, υπό δημόσιο έλεγχο, σε ανταγωνιστικό ειδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αξιοποιώντας τα σημαντικά συγκριτικά του πλεονεκτήματα ( μεγάλη βάση καταθετών, εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, κλπ).

Επειδή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μέσω και της συνεργασίας του με τα ΕΛΤΑ, διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων σε όλες τις Περιφέρειες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας διευκολύνοντας τους κατοίκους και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας.

Επειδή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παρέχει μέχρι σήμερα προσιτά προϊόντα προς όφελος των καταναλωτών και μικροαποταμιευτών.

Επειδή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μπορεί να εξελιχθεί σε ειδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με προσανατολισμό στην μικρο-τραπεζική.

Επειδή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει αποδείξει ότι διαθέτει τη δυνατότητα για γρήγορη παρέμβαση και υποστήριξη σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών:

Δεσμεύεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει τον έλεγχο της Τράπεζας;

Παρακολουθεί τις επενδυτικές κινήσεις της EFG Eurobank Ergasias ή άλλων ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ώστε να μη βρεθεί «προ εκπλήξεως» στο μέλλον, όπως, υποτίθεται, ότι συνέβη στη περίπτωση MIG - ΟΤΕ;

Ποια είναι η στρατηγική της διοίκησης ώστε η Τράπεζα να αναπτύξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα; Ποιες συγκεκριμένες αποφάσεις έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση;

Αθήνα, 14/04/2008

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

Λούκα Κατσέλη

Δημήτρης Κουσελάς

Ευστάθιος Κουτμερίδης