Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μέτρα για την προστασία του Ταϋγέτου ενόψει της νέας Αντιπυρικής Περιόδου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/4/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Ημερομηνία κατάθεσης Ερωτήσεων 14.4.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Ερωτήσεων 10322

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την προστασία του Ταϋγέτου ενόψει της νέας Αντιπυρικής Περιόδου.

Το καλοκαίρι του 2007 έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη των Ελλήνων ως η πλέον καταστροφική χρονιά εξαιτίας των  πυρκαγιών που είχαν δεκάδες ανθρώπινα θύματα, κατέστρεψαν περιουσίες, καλλιέργειες και εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων σε όλη την Ελλάδα.

Επειδή ο Ταϋγετος, ένας ιδιαίτερης σημασίας και φυσικού κάλλους πνεύμονας πράσινου της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας κινδυνεύει και φέτος από την έλλειψη σχεδιασμού πρόληψης, από την πλημμελή χρηματοδότηση για την πυροπροστασία του, από την έλλειψη έγκαιρου προγραμματισμού προσλήψεων δασοπυροσβεστών, από την έλλειψη προγραμματισμού αγοράς νέων πυροσβεστικών μέσων και γενικά από την ανυπαρξία συστήματος πρόληψης,

Επειδή  το ζητούμενο από την  Πολιτεία είναι η πρόληψη και όχι η εκ των υστέρων καταστολή.

Επειδή υπάρχουν ελλείψεις στον καθαρισμό των δασικών εκτάσεων, των δασικών δρόμων και στη διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1)     Υπάρχει σχεδιασμός πρόληψης ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου και ποια μέτρα περιλαμβάνονται σ αυτόν ειδικά για την περιοχή του Ταϋγέτου;

2)     ‘Εχει προσληφθεί και εκπαιδευτεί το αναγκαίο προσωπικό δασοπυρόσβεσης για τη νέα αντιπυρική περίοδο;

                                                                         Αθήνα,   14 Απριλίου  2008

Ο  βουλευτής

                                           Δημήτρης Κουσελάς