Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «”Ημέτερο” στέλεχος της Εκπαίδευσης, ενώ εκκρεμούν σε βάρος του μηνύσεις για ψευδορκία, καθώς και σχετικές καταγγελίες στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, έχει ήδη τοποθετηθεί - ύστερα από όργιο παράνομων μεθοδεύσεων - σε θέση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/4/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Ημερομηνία κατάθεσης Ερωτήσεων 7.4.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Ερωτήσεων  9772

Ερώτηση

ΘΕΜΑ: «”Ημέτερο” στέλεχος της Εκπαίδευσης, ενώ εκκρεμούν σε βάρος του μηνύσεις για ψευδορκία, καθώς και σχετικές καταγγελίες στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, έχει ήδη τοποθετηθεί - ύστερα από όργιο παράνομων μεθοδεύσεων - σε θέση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και, προσφάτως, στην ιδιαίτερα σημαντική θέση του Προέδρου του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ!!!»

«Γαλάζιο» στέλεχος της εκπαίδευσης, που υπερασπίζεται κατά σύστημα με ψευδείς καταθέσεις ενώπιον δικαστηρίων άλλο «ημέτερο» στέλεχος, το οποίο είναι κάτοχος πτυχίου-μαϊμού από την Βουλγαρία, προάχθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη στην ιδιαίτερα σημαντική, πολιτική θέση, του Προέδρου του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) του ΥΠΕΠΘ!

Τα σχετικά με το προαναφερόμενο στέλεχος, μάλιστα, έχουν γνωστοποιηθεί στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, με σοβαρές αναφορές και καταγγελίες. Παρά ταύτα, όχι μόνο δεν διατάχθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ώστε να διαπιστωθούν τα τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά εφαρμόσθηκαν άλλη μια φορά πρακτικές συγκάλυψης ανομιών και ο Υπουργός Παιδείας επιβράβευσε τη συμπεριφορά του «γαλάζιου» στελέχους, τοποθετώντας τον στη θέση του Προέδρου του ΚΥΣΔΕ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για το ίδιο στέλεχος, τον κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, ακολουθήθηκε νωρίτερα εξόφθαλμα παράνομη διαδικασία επιλογής του στη θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Όπως έχει καταγγελθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, ο κ. Παπακωνσταντίνου επελέγη για τη θέση αυτή από επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος ως κριτής, ενώ υποσκελίσθηκαν προς χάριν του στελέχη με υψηλότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου, όπως έχει καταγγελθεί με έγγραφες αναφορές στην Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ από το 2004 και μετά, φέρεται να εμπλέκεται σε σκοτεινή υπόθεση συγκάλυψης της ακυρότητας τίτλου σπουδών από την Βουλγαρία, τον οποίο χρησιμοποίησε κατ επανάληψη άλλο «γαλάζιο» στέλεχος της Εκπαίδευσης (ο κ. Κωνσταντίνος Πατσατζόπουλος), για να αποκομίσει προσωπικά υπηρεσιακά οφέλη.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο που έχει κοινοποιήσει ο ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) στις 2.5.2007 στον Υφυπουργό Παιδείας κ. Σπ. Ταλιαδούρο και τον τότε Γ.Γ. κ. Α. Καραμάνο, «το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΚΑΤΣΑ στη συνεδρία του της 29.6.2001 αποφάσισε τη μη αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών του κ. Πατσατζόπουλου Κωνσταντίνου ως ισότιμου προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ΑΕΙ». Με το ίδιο έγγραφο κοινοποιήθηκαν συνημμένα τα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), τα οποία διαλαμβάνουν το σκεπτικό της μη αναγνώρισης της ισοτιμίας του εν λόγω τίτλου σπουδών από την Ακαδημία Μουσικής του Πλόβντιβ. Μάλιστα, εξαιτίας της διαπιστωμένης χορήγησης παράνομων πτυχίων, το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) αποφάσισε τότε τη διακοπή της συνεργασίας με την Ακαδημία Μουσικής του Πλόβντιβ, που ισχύει μέχρι και σήμερα.

Αν και γνώριζε τις προαναφερόμενες δημοσιευμένες αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), ο κ. Παπακωνσταντίνου κατέθεσε ενώπιον ποινικών και αστικών δικαστηρίων, βεβαιώνοντας ψευδώς για τη νομιμότητα των τίτλων σπουδών. Ισχυρίσθηκε μάλιστα ότι ο ίδιος συνέδραμε τον κ. Πατσατζόπουλο ώστε να απουσιάζει από την υπηρεσία για τις υποτιθέμενες σπουδές του στο εξωτερικό, αποδεχόμενος δηλαδή ότι του χορήγησε παράνομες υπηρεσιακές διευκολύνσεις. Τις καταθέσεις αυτές αξιοποίησε κατάλληλα ο κ. Πατσατζόπουλος για να σύρει στα δικαστήρια με μηνύσεις και αγωγές εκπαιδευτικό, η οποία κατήγγειλε τη χρήση του άκυρου τίτλου σε διαδικασίες αξιολόγησης.

Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, όπου έχουν υποβληθεί σχετικές αναφορές και καταγγελίες (η πλέον πρόσφατη με αριθμό πρωτοκόλλου 7246/2007). Αντί να επιδιώξει ως όφειλε τη διερεύνηση της αλήθειας των καταγγελιών, μέσω της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας διενέργειας ΕΔΕ, ο Υπουργός Παιδείας επέβαλε με προσωπική πολιτική απόφαση το διορισμό του κ. Παπακωνσταντίνου στη θέση του Προέδρου του ΚΥΣΔΕ. Σημειώνεται ότι στην κατ εξοχήν πολιτική αυτή θέση, τοποθετείται πρόσωπο της επιλογής του εκάστοτε Υπουργού.

Τονίζεται ότι την τελευταία διετία έχουν υποβληθεί δύο μηνύσεις (στις 18.5.2006 και 5.6.2007) για ψευδορκία κατά του κ. Παπακωνσταντίνου και διενεργούνται σχετικές προκαταρκτικές εξετάσεις από τις εισαγγελικές αρχές.

Ενόψει των παραπάνω, και επειδή οι πρακτικές αυτές έχουν καταστρατηγήσει κάθε έννοια αξιοκρατίας, διαφάνειας και σεβασμού της νομιμότητας,

ερωτάστε:

1. Δεδομένου ότι, έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο τεκμηριωμένες αναφορές για τον κ. Παπακωνσταντίνου, γιατί δεν έχει διαταχθεί ως τώρα η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ώστε να εξακριβωθεί εάν έχει υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα; Η «γαλάζια» κομματική ταυτότητα εξασφαλίζει άραγε την ατιμωρησία των στελεχών της Νέας Διακυβέρνησης;

2. Πώς δικαιολογείται η επιλογή του κ. Παπακωνσταντίνου, προφανώς με αμιγώς πολιτικά κριτήρια, για τη θέση του Προέδρου του ΚΥΣΔΕ, όταν σε βάρος του εκκρεμούν δύο μηνύσεις για το αδίκημα της ψευδορκίας και το Υπουργείο έχει ενημερωθεί εγγράφως για τα στοιχεία (έγγραφο ΔΟΑΤΑΠ) που τεκμηριώνουν τη βασιμότητα των καταγγελιών;

3. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το Υπουργείο τη δράση κυκλωμάτων στελεχών της Εκπαίδευσης, που βάσει των όσων αποκαλύπτονται προσφεύγουν σε ύποπτες υπηρεσιακές και προσωπικές αλληλοεξυπηρετήσεις, βλάπτοντας κατά σύστημα ευσυνείδητους λειτουργούς της Εκπαίδευσης, εναντίον των οποίων στρέφονται ακόμη και με εξοντωτικές αγωγές διεκδίκησης αποζημιώσεων;

4. Τι προτίθεται να πράξει η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου για να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για παράνομες και πειθαρχικά ελεγκτέες πράξεις, από κορυφαία στελέχη της Εκπαίδευσης, ώστε να μην εδραιωθεί η πεποίθηση ότι και στο Υπουργείο Παιδείας η διαβόητη «επανίδρυση» του κράτους, είναι συνώνυμη της «γαλάζιας επέλασης» στο Δημόσιο;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μάρκος Μπόλαρης

Δημήτρης Ρέππας

Μιχάλης Καρχιμάκης

Χρήστος Αηδόνης

Πέτρος Ευθυμίου

Γιάννης Αμοιρίδης

Τόνια Αντωνίου

Χρύσα Αράπογλου

Δημήτρης Βαρβαρήγος

Άντζελα Γκερέκου

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Βασίλης Έξαρχος

Ροδούλα Ζήση

Νίκος Ζωΐδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Δημήτρης Κουσελάς

Ηλίας Λαμπίρης

Γιάννης Μαγκριώτης

Παναγιώτης Μπεγλίτης

Θάνος Μωραΐτης

Γιώργος Νικητιάδης

Γρηγόρης Νιώτης

Μιχάλης Παντούλας

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Γιώργος Πεταλωτής

Νίκος Σηφουνάκης

Γιάννης Σκουλάς

Κώστας Σπηλιόπουλος

Μανώλης Στρατάκης

Μιχάλης Τιμοσίδης

Χρήστος Χάιδος