Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Αμεση ανάγκη για εκτίμηση ζημιών από παγετό στο Δήμο Νέστορος Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/4/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Ημερομηνία κατάθεσης Αναφορών 7.4.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αναφορών 2484

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: ‘Αμεση ανάγκη για εκτίμηση ζημιών από παγετό στο Δήμο Νέστορος Ν. Μεσσηνίας

Σας διαβιβάζω το 1631/3-4-2008 ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστορος Ν. Μεσσηνίας, με το οποίο ζητείται η άμεση αποστολή κλιμακίου του ΕΛΓΑ για την εκτίμηση των ζημιών σε ελαιοκαλλιέργειες από τους καταστρεπτικούς παγετούς της 18ης και της 19ης Φεβρουαρίου, ώστε να ενταχθεί ο Δήμος Νέστορος στο καθεστώς αποζημιώσεων των ΠΣΕΑ.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση ικανοποίηση του εύλογου και δίκαιου αιτήματος του Δ.Σ. Νέστορος, διότι οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής ήδη βρίσκονται σε απόγνωση εξαιτίας της αύξησης του κόστους παραγωγής και της σημαντικής πτώσης της τιμής του ελαιολάδου.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς