Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης για την απαλλαγή των κατόχων αναπηρικών αυτοκινήτων από την καταβολή διοδίων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/4/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Ημερομηνία κατάθεσης Αναφορών 7.4.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αναφορών 2486

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης για την απαλλαγή των κατόχων αναπηρικών αυτοκινήτων από την καταβολή διοδίων.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του 1170/1-4-2008 εγγράφου της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α), με το οποίο ζητείται η παρέμβαση του Υπουργού και η έκδοση εγκυκλίου για την άμεση συμμόρφωση των εταιρειών εκμετάλλευσης και διαχείρισης των αυτοκινητόδρομων της χώρας στην Υπουργική Απόφαση που απαλλάσσει τους κατόχους αναπηρικών αυτοκινήτων από την καταβολή διοδίων.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την ικανοποίηση του εύλογου και δίκαιου αιτήματος της Ε.Σ.Α.με.Α, διότι οι ιδιωτικές εταιρείες παραβιάζουν Υπουργική Απόφαση, προκαλώντας τις εύλογες διαμαρτυρίες και την αγανάκτηση των συμπολιτών μας με ειδικές ανάγκες.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς