Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πορεία Εξέλιξης Γ ΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στο Nομό Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση
Αριθμ. Πρωτοκόλλου :10026
Ημερομηνία Κατάθεσης :17.11.2008
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 

ΘΕΜΑ: Πορεία Εξέλιξης Γ ΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στο Nομό Μεσσηνίας

Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εκπονούνται στο Νομό Μεσσηνίας, αποτελούν το μοναδικό και απαραίτητο εργαλείο για την παρακολούθηση της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής εξέλιξης της χώρας στον αστικό και περιαστικό χώρο.

 
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μικρά Χωροταξικά - Αναπτυξιακά Σχέδια που προσδιορίζουν την κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης όλων των οικισμών του νομού, αλλά και ολόκληρης της χώρας.
 
Σύμφωνα με καταγγελίες του ΤΕΕ, των Συλλόγων Διπλωματούχων Μηχανικών και του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών αλλά και σύμφωνα με δεδομένα από την ΚΕΔΚΕ, τα περίπου 350 ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που αυτή της στιγμή εκπονούνται σε όλη τη χώρα, βρίσκονται σε πλήρες τέλμα, για λόγους που σχετίζονται: α) με την έλλειψη πολιτικής βούλησης της ηγεσίας του Υπουργείου και β) με την αδυναμία επίβλεψης, παρακολούθησης και προώθησης των σχεδίων από τις ΔΙΠΕΧΩ των Περιφερειών, που είναι πλήρως υποστελεχωμένες.
 
Οι επιπλέον παρεμβάσεις του Υπουργείου για προαπαίτηση αναδρομικής εφαρμογής στα εκπονούμενα από το 2000 Σχέδια στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, ειδικών γεωλογικών μελετών (για τις οποίες έχουν προσδιοριστεί αμοιβές στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε οι Δήμοι, ούτε οι ανάδοχοι χωροτάκτες-πολεοδόμοι μηχανικοί) και άλλων τροποποιήσεων των υφιστάμενων ρυθμίσεων, καθυστερούν έτι περαιτέρω την ολοκλήρωσή τους.
 
Όλες αυτές οι μεταβολές, προκαλούν τρομακτικές καθυστερήσεις και δημιουργούν την αίσθηση ότι γίνονται σκόπιμα από το Υπουργείο προκειμένου να εξυπηρετηθούν άλλα Σχέδια εντατικής εκμετάλλευσης της Ελληνικής γης στις αστικές και περιαστικές περιοχές.
 
Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που αυτή τη στιγμή προβλέπονται στο υπό συζήτηση εκτρωματικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, που βρίσκεται για διαβούλευση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, δηλαδή οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις σε ένα κείμενο που έχει καταδικαστεί από όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, από τους Συλλόγους των αρμόδιων τεχνικών επιστημόνων, ακόμη και από τους ίδιους του φορείς του Τουρισμού, δημιουργούν βάσιμες υποψίες ότι αποτελούν ένα βολικό μέσο για παραπέρα καθυστερήσεις ώστε να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ο βιασμός όλων των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της χώρας μέσα από την ασύδοτη κερδοσκοπία και την εργολαβική-κατασκευαστική αισχροκέρδεια.
 
Σε μία χώρα, όπου το νερό και τα απορρίμματα αποτελούν ήδη τα κορυφαία περιβαλλοντικά προβλήματα, προβλέπεται η αυθαίρετη ανάπτυξη, με βάση τις επιλογές κερδοσκόπων, χωρίς κανένα περιορισμό για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κάθε τόπου, δηλ. της δυνατότητάς του να αντέξει οικιστικά, περιβαλλοντικά, αισθητικά, συγκοινωνιακά, καταναλωτικά, τις νέες τουριστικές αποικίες.
 
Επειδή η ταχεία ολοκλήρωση όλων των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που εκπονούνται στο Νομό Μεσσηνίας αποτελεί απαραίτητο εργαλείο των τοπικών κοινωνιών, των παραγωγικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πορεία προς μια βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός,
 
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα εκπονούμενα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Νομού Μεσσηνίας;
 
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους και ποιες είναι οι προβλέψεις για την στη συνέχεια εφαρμογή τους, δεδομένου ότι οι Δήμοι αδυνατούν να αναλάβουν τη σημαντική δαπάνη εκπόνησης των μελετών Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών;
 
3. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ταχύτερη προώθηση των ΓΠΣ/ΣΧΟΑΑΠ σε όλη την Ελλάδα;