Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Έλλειψη ενημέρωσης για την απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την ΕΚΤ σχετικά με την Γνώμη της, με την οποία αμφισβητείται η νομιμότητα της ένταξης του ΤΣΠ-ΤΕ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/4/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Ημερ. κατάθεσης 02-04-2008
Αριθμ.Πρωτ. ερωτησης.9393/465

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη ενημέρωσης για την απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την ΕΚΤ σχετικά με την Γνώμη της, με την οποία αμφισβητείται η νομιμότητα της ένταξης του ΤΣΠ-ΤΕ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιοποίησε στις 19/03/2008, Γνώμη «σχετικά με το σχέδιο νόμου περί μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης», την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Τρισέ. Με αυτήν αμφισβητείται η συμβατότητα με το κοινοτικό κεκτημένο της ένταξης του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΤΕ) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συγκεκριμένα με τους κανόνες των Συνθηκών και κοινοτικών πράξεων που διέπουν και προσδιορίζουν την ανεξαρτησία τόσο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσο και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).

Ταυτόχρονα, αυτές οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου παραβιάζουν το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 3, 71 και 74), το οποίο ρητώς καθορίζει την υποχρέωση της Τράπεζας να καταβάλλει μισθούς και συντάξεις στο προσωπικό της. Η Γνώμη της ΕΚΤ αναφέρει μάλιστα σαφώς ότι το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος είναι νόμος αυξημένης τυπικής ισχύος έναντι των κοινών νόμων, διότι αποτελεί μέρος διεθνούς σύμβασης (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος).

Από τις τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομίας και της Υπουργού Απασχόλησης κατά τη συζήτηση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου μετά την παρουσίαση της Γνώμης της ΕΚΤ στη Βουλή συνάγεται με σαφήνεια η διαφορετική αντίληψη και κατανόηση της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ και του ΕΣΚΤ αφενός από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και αφετέρου από την Ελληνική Κυβέρνηση. Ο κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας σε μία νέα αντιπαράθεση με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρόδηλος και περικλείει τον κίνδυνο διατάραξης των σχέσεών μας με την ΕΚΤ, σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τις διεθνείς αγορές χρήματος. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μιλώντας στη Βουλή στις 20/03/2008 είπε ότι η Κυβέρνηση θα αποστείλει επιστολή προς την ΕΚΤ με την οποία θα απαντά στα θέματα που η τελευταία θέτει, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η επιστολή αυτή θα τεθεί υπ όψιν της Βουλής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών:

α) Έχει ζητήσει και έχουν υποβληθεί γνωμοδοτήσεις για το ζήτημα από τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου;

β) Αν ναι, τότε έχει αποστείλει την επιστολή - απάντηση προς την ΕΚΤ; Αν όχι τότε που οφείλεται η καθυστέρηση και πότε προτίθεται ο κ. Υπουργός να απαντήσει προς την ΕΚΤ;

Στην περίπτωση που έχουν συνταχθεί σχετικά γνωμοδοτήσεις, παρακαλείται ο κ. Υπουργός να τις θέσει υπόψη στους ερωτώντες βουλευτές. Στην περίπτωση που έχει αποσταλεί η επιστολή – απάντηση προς την ΕΚΤ, παρακαλείται ο κ. Υπουργός να την θέση υπόψη στους ερωτώντες βουλευτές.

31/03/2008

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΟΒΛΙΑΣ ΝΤΙΝΟΣ

ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ