Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πορεία επιταχυνόμενης συρρίκνωσης και απαξίωσης της Αμυντικής Βιομηχανίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/4/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Ημερ. κατάθεσης 02-04-2008
Αριθμ.Πρωτ. Επερωτησης.69

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Πορεία επιταχυνόμενης συρρίκνωσης και απαξίωσης της Αμυντικής Βιομηχανίας.

1. Στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ για την Ελληνική αμυντική βιομηχανία, όπως παρουσιάστηκε πριν τις εκλογές του 2004, ετέθησαν φιλόδοξες προτεραιότητες όπως π.χ

1.1 Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της κρατικής βιομηχανίας και η συνεργασία της σε ισότιμη βάση με την ιδιωτική με στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής και ανταγωνιστικής εγχωρίου αμυντικής βιομηχανίας

1.2 Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για συνεργασίες στρατηγικού χαρακτήρα,

1.3 Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στην υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και την πλήρη αξιοποίηση των ΑΩ στους τομείς υποδομής, τεχνογνωσίας, έρευνας και ανάπτυξης και την επίτευξη υψηλής πραγματικής ΕΠΑ κ.λ.π

2. Μετά τις εκλογές του 2004 η Κυβέρνηση της Ν.Δ, μέσω διαφόρων εξαγγελιών, επεδίωξε να εφησυχάσει τους εργαζόμενους και τον Ελληνικό λαό ότι οι προεκλογικές της εξαγγελίες για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία θα υλοποιηθούν. Όλοι θυμόμαστε την ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το 2005 με την οποία διαβεβαίωσε για το ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως του για την αμυντική βιομηχανία της Χώρας. Θυμόμαστε επίσης τις απαντήσεις του Υπ. Εθν. Άμυνας στην διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και τις δεσμεύσεις των εκάστοτε Υπουργών Εθνικής άμυνας για επικείμενες παραγγελίες ύψους πάνω από 500 εκατ. Ευρώ στα Ε.Α.Σ, για παραγγελίες πάνω από 700 εκατ. Ευρώ προς την Ε.Α.Β, για ενέργειες προκειμένου να καταστεί η ΕΛΒΟ το κέντρο κατασκευής του νέου ΤΟΜΑ κ.λ.π

3. Δυστυχώς όλες οι προεκλογικές εξαγγελίες της Ν.Δ αλλά και οι μετεκλογικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Εθν. Άμυνας αποδείχθηκαν ψευδείς. Την περίοδο 2004-2007, από την αξιολόγηση των βασικών στοιχείων των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών, έχουμε:

3.1 Αποδιοργάνωση και αναχρονισμό που απεικονίζεται στις κρατικές βιομηχανίες με τερατώδη οργανωτικά σχήματα, με διοικητική παραλυσία και γιγάντωση της γραφειοκρατίας, με διατήρηση στελεχών πρώτης γραμμής σε θέσεις «ψυγείων» κ.λ.π ,

3.2 Συνεχή απαξίωση που απεικονίζεται στα βασικά οικονομικά μεγέθη των εταιριών, στην αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, στον καταλογισμό υψηλών ποινικών ρητρών, σε αύξηση της απασχόλησης μέσω εργολαβικών εταιριών αν και αυξάνεται η πραγματική υποαπασχόληση κ.λ.π,

3.3 Πολύχρονη κυβερνητική αδιαφορία με σοβαρές συνέπειες στην έγκαιρη υλοποίηση ακόμα και εγκεκριμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων, στην πολύχρονη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου των προμηθειών, στην λειτουργία των εταιριών χωρίς στόχους προσδιορισμένους από στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια παρά τις προβλέψεις του ν.3429/2005 (ΔΕΚΟ) κ.λ.π

4. Στις 6 Αυγούστου 2007 το Υπ. Εθν. Άμυνας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΠΑΣΟΚ, ενημέρωσε ότι την περίοδο 2004-2006 οι συνολικές συμβάσεις που ανατέθηκαν στα ΕΑΣ, στην ΕΑΒ και στην ΕΛΒΟ ήταν ύψους περίπου 193 εκατ. Ευρώ. Τούτο σημαίνει ότι στις τρεις βιομηχανικές επιχειρήσεις που απασχολούν άμεσα περίπου 5.500 εργαζόμενους, ενώ εμμέσως επηρεάζουν και χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, ανατέθηκαν συμβάσεις κατά μέσο όρο μόλις 65 εκατ. Ευρώ ανά έτος. Τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2007, είναι ακόμα πιο απογοητευτικά. Με άλλα λόγια, το ύψος των ετήσιων συμβάσεων που έχουν ανατεθεί στις κρατικές αμυντικές βιομηχανίες δεν επαρκεί να καλύψει ούτε το 1/3 του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας τους. Στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις μας για το αν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός από τον οποίο να διαφαίνεται ριζική βελτίωση της κατάστασης, οι απαντήσεις του Υπ. Εθν. Άμυνας υπήρξαν απογοητευτικές.

5. Η Κυβέρνηση με πρόσχημα την απογραφή ακυρώνει συμβάσεις, καθυστερεί πληρωμές, απαξιώνοντας την κρατική και ιδιωτική αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα με τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, η Κυβέρνηση παρέχει αφειδώς εγγυήσεις του Δημοσίου για την δανειοδότηση κρατικών αμυντικών βιομηχανιών χωρίς έλεγχο και επιχειρησιακή στρατηγική ενώ ανέχεται φαινόμενα κακής διαχείρισης και προσλήψεων μέσω εργολαβικών εταιριών. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνονται αδικαιολόγητα τα ελλείμματα των κρατικών εταιρειών και το μέλλον τους να καθίσταται δυσοίωνο.

6. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σωρεία ερωτήσεων για την πορεία των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών. Από τις απαντήσεις που έχει δώσει το Υπ. Εθν. Άμυνας αλλά και από στοιχεία που έχουν προκύψει από ανακοινώσεις και καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων όπως και από αποκαλυπτικά δημοσιεύματα προκύπτουν ότι:

6.1 Για τα Ε.Α.Σ:

6.1.1 Το Υπ. Εθν. Άμυνας, στις 18/12/2007, παραδέχθηκε ότι την περίοδο 2004-2008 η εταιρεία δανείστηκε, με την εγγύηση του Δημοσίου, πάνω από 870 εκατ. Ευρώ ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τα αντίστοιχα ελλείμματα των ΠΥΡΚΑΛ και ΕΒΟ πριν την συγχώνευση.

6.1.2 Με την ίδια απάντηση το ΥΕΘΑ παραδέχθηκε ότι οι συμβάσεις που ανατέθηκαν στην εταιρεία την περίοδο 2004-2007 ανήλθαν μόλις σε 109 εκατ. Ευρώ όταν την ίδια περίοδο μόνο το κόστος μισθοδοσίας ανήλθε σε 320 εκατ. Ευρώ περίπου.

6.1.3 Ο τζίρος της εταιρείας στην χρήση 2007 ανήλθε περίπου σε 60 εκατ. ευρώ και δεν ξεπέρασε καν τον ετήσιο τζίρο που είχε από μόνη της η τέως ΠΥΡΚΑΛ τα έτη 2001 και 2002.

6.1.4 Στα ΕΑΣ απασχολούνται παρανόμως πάνω από 300 εργαζόμενοι με εργασιακή σχέση σε εργολαβικές εταιρίες που παράλληλα είναι και προμηθευτές της εταιρίας. Εξ άλλου επανειλημμένα έχουν απασχολήσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο παράδοξες διαχειριστικές πρακτικές των διοικήσεων της εταιρίας που την ζημιώνουν π.χ ζημιά πάνω από 10 εκατ. Ευρώ από πολύμηνη ελαττωματική παραγωγή προϊόντων που δεν έγινε αντιληπτή από τη διοίκηση της εταιρείας...

6.1.5 Μόλις πρόσφατα, στις 5/3/2008 το Υπ. Εθν. Άμυνας αναγκάστηκε να παραδεχθεί σωρεία παρατυπιών-παρανομιών της σημερινής διοίκησης της εταιρείας.

6.1.6 Πρόσφατα το Υπ. Εθν. Άμυνας εξήγγειλε για μια ακόμη φορά την προώθηση της προμήθειας των πυρομαχικών αρμάτων 120 χιλ. Η εν λόγω προμήθεια ύψους 400 περίπου εκατ. Ευρώ είχε εγκριθεί από το 2003 και αποτελούσε τμήμα των παραγγελιών που είχαν συμπεριληφθεί (άλλες προμήθειες ήταν το τυφέκιο 5,56 χιλ., τα σύγχρονα πυρομαχικά 155 χιλ. κ.λ.π) στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο που συνόδευσε την απόφαση της συγχωνεύσεως. Η σημερινή Κυβέρνηση από το 2004 μέχρι σήμερα ακύρωσε και ενέκρινε εκ νέου το συγκεκριμένο πρόγραμμα τουλάχιστον δύο φορές. Η προμήθεια των εν λόγω πυρομαχικών αποτελούσε μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη των ΕΑΣ αλλά δυστυχώς εξελίσσεται στην καλύτερη περίπτωση ως ένα απλό πρόγραμμα συμπαραγωγής. Τούτο διότι για μια ακόμη φορά η Κυβέρνηση επέλεξε την μέθοδο της απευθείας αναθέσεως χωρίς καν να προηγηθούν διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι μέγιστες ωφέλειες για την υπηρεσία και τα Ε.Α.Σ και ακολούθως να γίνει η ανακοίνωση των πηγών προμήθειας. Πέρα τούτων η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανάθεσης της συγκεκριμένης παραγγελίας δεν προοιωνίζει ουσιαστική συμμετοχή των ΕΑΣ στο πρόγραμμα συμπαραγωγής. Ως εκ τούτου οι φόβοι των εργαζομένων ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες του ΓΕΣ με 25.000 έτοιμα πυρομαχικά κατασκευασμένα στο εξωτερικό και δεν πρόκειται στην πραγματικότητα να εμπλακεί η Ελληνική βιομηχανία δεν είναι αδικαιολόγητοι.

6.2 Για την ΕΛΒΟ

6.2.1 Από το 2004 η Κυβέρνηση έχει ενημερωθεί, από σχετική επιστολή του προέδρου της εταιρίας κ. Γαληνού, ότι η εταιρία οδεύει σε παραγωγική συρρίκνωση αν δεν υπάρξουν έγκαιρα αναθέσεις νέων προγραμμάτων. Στην σχετική επιστολή αναφέρεται ως κύρια αιτία των προβλημάτων «οι περικοπές και ακυρώσεις προγραμμάτων για τα οποία είχαν εκδοθεί αρχικές εγκρίσεις προμήθειας από το 2003»

6.2.2 Τον Ιούλιο του 2005 η Κυβέρνηση προχώρησε σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ΕΛΒΟ μετά την έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 8/4/2005 με το οποίο γινότανε αποδεκτό ότι η ΕΛΒΟ κατέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να ανταπεξέλθει επιτυχώς στον ρόλο μιας Εθνικής αμυντικής βιομηχανίας οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτού του μνημονίου η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αναθέσει στην ΕΛΒΟ νέα προγράμματα μεταξύ των οποίων την παραγωγή νέου τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς μάχης (ΤΟΜΑ) που θα συνοδεύει τα νέα άρματα LEO.

6.2.3 Στην διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας για την χρήση 2006 (Μάιος 2007) παρουσιάστηκε έγγραφο του τότε Υφυπουργού οικονομικών κ. Δούκα με το οποίο η Κυβέρνηση αποδέχεται ότι ο τζίρος της εταιρίας το 2006 υπέστη καθίζηση κατά 26% και είναι ο χαμηλότερος στα τελευταία 12 χρόνια της ζωής της εταιρίας λόγω παντελούς έλλειψης παραγγελιών από το Υπ. Εθν. Άμυνας.

6.2.4 Δυστυχώς παρά την έγκαιρη ενημέρωση της Κυβέρνησης τίποτα δεν έγινε. Η Κυβέρνηση παρέμεινε απαθής θεατής:

6.2.4.1 στην παραγωγική συρρίκνωση της εταιρίας με μείωση άνω των 300 θέσεων εργασίας και

6.2.4.2 στη συσσώρευση οικονομικών προβλημάτων με συνέπεια την σταδιακή μείωση του κύκλου εργασιών και την συνακόλουθη μετατροπή της εταιρίας από κερδοφόρα σε ζημιογόνα.

6.2.5 Χαρακτηριστικό της Κυβερνητικής αδιαφορίας αποτελεί το γεγονός ότι παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του σωματείου των εργαζομένων στην ΕΛΒΟ ακόμα και προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας προκειμένου να συνεδριάσει η γενική συνέλευση των μετόχων και να αποφασίσει μέτρα για την αντιστροφή της πορείας της εταιρίας δεν λαμβάνεται καμιά απόφαση. Εξ άλλου οι υποσχέσεις του Υπ. Εθν. Άμυνας, σε απάντησή του προς την Βουλή, για αναθέσεις νέων συμβάσεων ύψους 127 εκατ. Ευρώ δεν επιτρέπουν στην εταιρία να βγει από το διαφαινόμενο αδιέξοδο καθώς οι υποσχέσεις δίδονται χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

6.3 Για την ΕΑΒ:

6.3.1 Για την ΕΑΒ την περίοδο 2004-2007 δεν ανατέθηκε καμιά σύμβαση από το Υ.ΕΘ.Α παρά τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας για συμβάσεις ύψους πάνω από 700 εκατ. Ευρώ. Η εταιρία είναι ελλειμματική και ζημιογόνος. Οι εκάστοτε διοικήσεις της εταιρίας προκειμένου να παραπλανούν τους εργαζόμενους εξαγγέλλουν κάθε χρόνο συμφωνίες εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ χωρίς όμως να διευκρινίζουν ότι πρόκειται περί μη δεσμευτικών μνημονίων συνεργασίας !!!.

6.3.2 Στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο 2008-2015, που υπέβαλε η εταιρία προς έγκριση στο ΥΠΕΘΟ, προβλέπονται η ανάθεση συμβάσεων από το Υ.ΕΘ.Α ύψους 450 περίπου εκατ. Ευρώ και η χρηματοδότηση από το ΥΠΕΘΟ ύψους 80 περίπου εκατ. Ευρώ για νέες επενδύσεις.

6.3.3 Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι προβλέψεις της διοικήσεως ανταποκρίνονται στις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης.

7. Οι αρνητικές εξελίξεις στις κρατικές αμυντικές βιομηχανίες έχουν συνέπειες και στις μικρομεσαίες ιδιωτικές αμυντικές βιομηχανίες. Στις 16/4/2007 ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές μικρο-μεσαίες βιομηχανίες, κατέθεσε τις απόψεις του στο Υπ. Εθν. Άμυνας επισημαίνοντας ότι: α) γίνεται ανάθεση παραγγελιών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα της εγχωρίου παραγωγής, β) ο νόμος για τις αμυντικές προμήθειες δεν στηρίζει την Ελληνική βιομηχανία στον αναμενόμενο βαθμό, γ) γίνονται προμήθειες ανταλλακτικών από το εξωτερικό και όχι από την εγχώριο αγορά, δ)περιορίστηκε η υπογραφή πενταετών συμβάσεων αν και η καθιέρωση τους ήταν προς όφελος της υπηρεσίας και της εγχώριας βιομηχανίας κ.λ.π

8. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ όχι μόνο δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και τις μετεκλογικές της εξαγγελίες αλλά είναι υπεύθυνη για την δραματική επιδείνωση της κατάστασης της εγχωρίου αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα έσπευσε να υιοθετήσει μη δεσμευτικές κοινοτικές πρωτοβουλίες χωρών με ισχυρές αμυντικές βιομηχανίες για άνοιγμα της εθνικής αγοράς εξοπλισμών στον κοινοτικό ανταγωνισμό. Αυτό έγινε με την άκριτη υιοθέτηση του κώδικα δεοντολογίας αλλά και με την γενικότερη φιλοσοφία που ενσωμάτωσε σε άρθρα του νόμου περί των αμυντικών προμηθειών. Ενώ δηλαδή η Κυβέρνηση έχει ακόμα τον χρόνο για να οδηγήσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία σε ανάπτυξη ώστε να μειωθεί η τεχνολογική απόστασή της από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή, προχωρά στην απαξίωση της αμυντικής βιομηχανίας και υιοθετεί άκριτα την φιλελευθεροποίηση της αγοράς των εξοπλισμών με αποτέλεσμα να επέρχεται βέβαιος θάνατος για την εγχώρια παραγωγή.

9. Το μοναδικό ερώτημα που απομένει να απαντηθεί είναι αν αυτά γίνονται από ανικανότητα ή από πρόθεση; Πρόθεση για οριστική απαξίωση της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας με στόχο την παραχώρηση του συνόλου των εξοπλισμών στις ξένες αγορές προς όφελος των ξένων εταιριών και των εγχώριων αντιπροσώπων τους.

10. Η πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση της Ν.Δ συντελεί στην διαρκώς αυξανόμενη παραγωγική και τεχνολογική απόσταση της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε σχέση με την αντίστοιχη Ευρωπαική αμυντική βιομηχανία. Η υπέρμετρη διόγκωση των ελλειμμάτων, των ζημιών και των χρεών της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας είναι απόρροια αυτής της πολιτικής. Εξ άλλου η Κυβερνητική αδυναμία ή η σκοπιμότητα να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη ανταποδοτική πολιτική στερεί από την εγχώριο αμυντική βιομηχανία σημαντικές ευκαιρίες από τις πρόσφατες μεγάλες αμυντικές προμήθειες π.χ F-16, ΤΟΜΑ ΒΜ3, πυρομαχικά αρμάτων 120 χιλ. κ.λ.π

11. Εξ άλλου η εκ μέρους της Κυβερνήσεως άμεση υιοθέτηση των μη δεσμευτικών όρων και κανόνων που θεσπίζονται με πρωτοβουλία ορισμένων κοινοτικών χωρών προς ελευθεροποίηση της αμυντικής αγοράς, σε συνδυασμό με τα πιο πάνω αναφερόμενα, δημιουργεί την πεποίθηση ότι υπάρχει σκοπιμότητα για την πλήρη απαξίωση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Κατόπιν αυτών :

ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Γιατί οδηγούν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία σε οικονομική και παραγωγική απαξίωση; Γιατί δεν υλοποιούν, όπως έχουν υποχρέωση και έχουν δεσμευτεί προς τον Ελληνικό λαό, ένα μεσοπρόθεσμο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο προκειμένου να μειωθεί σταδιακά η τεχνολογική απόσταση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία;

2. Γιατί δεν αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους για την έλλειψη ολοκληρωμένης πολιτικής που θα μεγιστοποιεί τα τεχνολογικά και παραγωγικά πλεονεκτήματα της Χώρας μας υπέρ της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στις μεγάλες αναθέσεις. Πλεονεκτήματα που δεν εξυπηρετούνται ούτε με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις αμυντικές προμήθειες, ούτε με την τακτική της Κυβέρνησης σε απευθείας αναθέσεις χωρίς μάλιστα να έχουν προηγηθεί δεσμεύσεις των ξένων οίκων για ανταποδοτικά οφέλη προς την Χώρα μας και προς τις αμυντικές μας βιομηχανίες;

3. Γιατί αρνούνται να ενημερώσουν την Βουλή, τους πολίτες, και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, για τα σχέδιά τους σχετικά με το μέλλον της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

4. Γιατί με την πολιτική τους αρνούνται ότι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία αποτελεί μέρος του Εθνικού σχεδιασμού για την άμυνα και ασφάλεια της χώρας;

5. Γιατί αρνούνται να δεσμευθούν, για το ύψος των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν κατά την περίοδο 2008-2015, στην ΕΛΒΟ, στα Ε.Α.Σ και στην Ε.Α.Β. κατ/ αντιστοιχία του ΕΜΠΑΕ;

6. Γιατί με τις πράξεις τους δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους προς την ΕΛΒΟ, όπως προκύπτει από το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας του 2005 που θεωρεί την επιχείρηση Εθνική αμυντική βιομηχανία οχημάτων και κέντρο παραγωγής, μεταξύ άλλων και του νέου ΤΟΜΑ;

7. Γιατί αποφεύγουν επί πολλούς μήνες να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΟ για να αναλάβουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την παραγωγική στήριξη της εταιρείας;

8. Γιατί αποφεύγουν να αναλάβουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδίου της ΕΑΒ για αναλήψεις νέων συμβάσεων από το ΥΕΘΑ κατά περίοδο 2008-2015 ύψους 450 εκατ. Ευρώ και για χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων ύψους 80 εκατ. Ευρώ;

9. Γιατί αδιαφορούν και επιτρέπουν στα ΕΑΣ, παρότι είναι υποχρεωμένοι από το Ν. 3429, να λειτουργούν χωρίς στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο;

10. Γιατί με δική τους προφανώς έγκριση και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο, η διοίκηση των ΕΑΣ προγραμματίζει την μεταφορά των εγκαταστάσεων της εταιρείας από την Μάντρα και την Ελευσίνα στα Δερβενοχώρια εξυπηρετώντας είτε επιχειρηματικές επιδιώξεις ιδιωτών επενδυτών ακίνητης περιουσίας είτε ανάγκες επέκτασης ιδιωτικών εταιριών που γειτνιάζουν με την εταιρεία;

11. Γιατί με την παράδοξη τακτική τους ανακοινώνουν τις πηγές προμήθειας πυρομαχικών αρμάτων 120 χιλ. πριν ολοκληρωθούν και οι διαπραγματεύσεις, στερώντας τα Ε.Α.Σ. και την χώρα από τη δυνατότητα να αυξήσουν στο μέγιστο δυνατό τα δυνατά ανταποδοτικά οφέλη;

12. Γιατί με δική τους ευθύνη και έγκριση γίνονται παράνομες προσλήψεις στα Ε.Α.Σ μέσω εργολαβικών εταιριών που εμφανίζονται ως προμηθευτές της εταιρείας, αν και η εταιρεία έχει υποαπασχόληση και αυξάνει αδικαιολόγητα τα ελλείμματά της;

13. Γιατί ανέχονται, παρότι είναι δική τους ευθύνη, σειρά ζημιογόνων πράξεων που εξελίσσονται στα ΕΑΣ;

Οι Επερωτώντες Βουλευτές Aθήνα, 2.4.2008

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ