Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Συστηματικό σχέδιο απαξίωσης των κανονιστικών διατάξεων με τις οποίες διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της ΟΠΑΠ ΑΕ ευρίσκεται σε εξέλιξη με επινόηση του διορισμένου Προέδρου του Οργανισμού και «εκλεκτού» μέλους του συστήματος Καραμανλή κ. Χρήστου Χατζηε
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Ημερομην. 31-03-2008
Αριθμ. πρωτ. Ερωτήσεων  9345/462

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ: «Συστηματικό σχέδιο απαξίωσης των κανονιστικών διατάξεων με τις οποίες διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της ΟΠΑΠ ΑΕ ευρίσκεται σε εξέλιξη με επινόηση του διορισμένου Προέδρου του Οργανισμού και «εκλεκτού» μέλους του συστήματος Καραμανλή κ. Χρήστου Χατζηεμμανουήλ, που μεθόδευσε ανάθεση παροχής υπηρεσιών ύψους 400.000 ευρώ σε «ημέτερους» με την συμμετοχή του Δ/ντη του Υπουργού Οικονομίας κ. Σωτήρη Νικολαρόπουλου.»

Σύμφωνα με πληροφορίες που εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ στις 9/1/2008 δημοσιεύτηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προσληφθεί σύμβουλος για την εκπόνηση μελέτης στρατηγικού ανασχεδιασμού για την οργάνωση της ΟΠΑΠ ΑΕ και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, δηλαδή με σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών.

Το σημαντικό στην πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι το ότι η πρόσληψη συμβούλου γίνεται με διαδικασία που ΔΕΝ προβλέπεται από τον κανονισμό προμηθειών της ΟΠΑΠ ΑΕ (Υπουργική Απόφαση 10915/Φεκ 636 τεύχος Β/23/5/2002)! Η καινοφανής αυτή διαδικασία ονομάστηκε «ειδική διαδικασία διαπραγμάτευσης», για την οποία δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στον Κανονισμό Προμηθειών, όπου, αντίθετα, περιγράφονται με την μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλες οι διαδικασίες διενέργειας των διαγωνισμών (όπως η διαδικασία κοινοποίησης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η μορφή και το περιεχόμενο των κειμένων διακήρυξης διαγωνισμών, οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, οι προβλεπόμενες ρήτρες, η διαδικασία συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης, η διαδικασία αξιολόγησης και η λήψη τελικής απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού).

Ο Κανονισμός Προμηθειών της ΟΠΑΠ Α.Ε., που αποτελεί Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται σε ισχύ και που αυθαίρετα αγνοήθηκε από την Διοίκηση του κ. Χατζηεμμανουήλ, προβλέπει συγκεκριμένες και σημαντικές εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοποίησης του ανταγωνισμού προς όφελος της ΟΠΑΠ Α.Ε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Όμως, η Διοίκηση του κ. Χατζηεμμανουήλ επέλεξε να μην εφαρμόσει αυτές τις εγγυήσεις στην καινοφανή «ειδική διαδικασία» που επινόησε την προμήθεια αυτή παροχής υπηρεσιών κόστους σχεδόν 400.000ευρώ. Συγκεκριμένα, τα σημεία στα οποία η «ειδική διαδικασία» του κ. Χατζηεμμανουήλ, είναι διάτρητη σε σχέση με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού είναι τα εξής:

1. Δεν έγινε η υποχρεωτική δημοσίευση στο ειδικό τεύχος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά μόνο σε κάποια έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Για μία ακόμα φορά προβληματίζει το ιδιαίτερα ανησυχητικό γεγονός, ότι ο κ. Χατζηεμμανουήλ στην επιδίωξή του για την απόλυτη και ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν διστάζει να δημιουργήσει πεδίο αμφισβήτησης στη σχέση της χώρας μας με την Ε.Ε., αφού συστηματικά και επίσημα τορπιλίζει τις επίσημες θέσεις του Ελληνικού Κράτους, όπως αυτές εκφράστηκαν και μέσω της Υπουργού Εξωτερικών κας Ν. Μπακογιάννη, σε συνέχιση της πάγιας πολιτικής προηγούμενων Κυβερνήσεων με στόχο την επιτυχή προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΟΠΑΠ ΑΕ. Αυτές οι ανεπίτρεπτες πρακτικές του κ. Χατζηεμμανουήλ κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες, ιδίως μετά την πρόσφατη αποστολή 2ης προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα από τον Επίτροπο Ανταγωνισμού κ. ΜακΓκρίβι σχετικά με την νομιμότητα διατήρησης του μονοπωλίου και της σύμβασης αποκλειστικότητας 20ετούς διαρκείας του Ελληνικού Δημοσίου με την ΟΠΑΠ ΑΕ.

Έτσι για άλλη μια φορά ο κ. Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, με την ανοχή της Κυβέρνησης και την άνεση του «εκλεκτού» του Μαξίμου, ενεργεί, με την συνδρομή της παρέας του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ, ως απόλυτος ιδιοκτήτης μιας από τις σημαντικότερες Δημόσιες Επιχειρήσεις εισηγμένης στο Χ.Α.Α., δημιουργώντας κατ� αυτό τον τρόπο είτε ηθελημένα είτε από ασυγχώρητη άγνοια, τις προϋποθέσεις για ένα μελλοντικό ξεπούλημα του Οργανισμού στα κάθε είδους συμφέροντα που επιδιώκουν την άλωση του.

2. Για την αξιολόγηση του διαγωνισμού αυτού ορίστηκε από το Χατζηεμμανουήλ και τα μέλη του ΔΣ, Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης, η οποία είναι τριμελής, και όχι πενταμελής όπως προβλέπει ο Κανονισμός, και η οποία αποτελείται από τους κ.κ.:

• Βένια Παπαθανασοπούλου, νεοπροσληφθείσα, από τον κ. Χατζηεμμανουήλ, Νομική σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ, πρώην(;) συνεργάτης της νομικής εταιρεία JURIS, που είχε και έχει (;) ως πελάτες της τα Ολυμπιακά ακίνητα (στα οποία έχουν διατελέσει σε θέση διακεκριμένων στελεχών οι γνωστοί «εκλεκτοί» του Μαξίμου και στενοί φίλοι κ. Χατζηεμμανουήλ και κ. Κλαδάς ), το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (του οποίου τόσο ο νυν Πρόεδρος κ. Φιλιππίδης, όσο και ο πρώην Πρόεδρος κ. Τσουπίδης, είναι επίσης «εκλεκτοί» του Μαξίμου και στενοί φίλοι των κ.κ. Χατζηεμμανούηλ και Κλαδά). Δεν έχει ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, παρά την ρητή αντίθετη πρόβλεψη του Κανονισμού, σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ΟΠΑΠ ΑΕ.

• Ευάγγελος Κοσμίδης σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ που προσελήφθηκε από τον πρώην Δ/ντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε., κ. Νειάδα. Δεν έχει ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, παρά την ρητή αντίθετη πρόβλεψη του Κανονισμού, σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ΟΠΑΠ ΑΕ.

• Ιωάννης Κωβαίος Διευθυντής Προμηθειών. Ως υπάλληλος της ΟΠΑΠ ΑΕ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία.

Η σύνθεση της Επιτροπής αυτής παραβιάζει ευθέως το άρθρο 33 του Κανονισμού Προμηθειών της ΟΠΑΠ ΑΕ, στο οποίο προβλέπεται ότι τέτοιες επιτροπές είναι τουλάχιστον πενταμελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με τη ΟΠΑΠ ΑΕ.

3. Στο «Ειδική» αυτή διαδικασία και σε συνέχεια της πλήρους παράκαμψης του ισχύοντος Κανονισμού Προμηθειών της ΟΠΑΠ Α.Ε., έλαβαν μέρος εννέα εταιρείες από τις οποίες επελέγησαν με short list τρεις, χωρίς βέβαια να τηρηθεί οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό διαδικασίες. Aπό τις τρεις εταιρείες αυτές επελέγη τελικά, από την ίδια την παραπάνω εκτός νομιμότητας τριμελή (και όχι πενταμελή) Επιτροπή Αξιολόγησης, ως ανάδοχος του έργου η κοινοπραξία των εταιρειών AT KEARNEY και PLANNING S.A. με ύψος αμοιβής, μετά από διαπραγμάτευση το ποσό των 400 χιλ. €.

4. Μετά την κατακύρωση από την Διοίκηση του «εκλεκτού» κ. Χατζηεμμανουήλ στην κοινοπραξία AT KEARNEY και PLANNING S.A. με αμοιβή 400 χιλ €, η ίδια παρεούλα «εκλεκτών» ενεργώντας με πλήρη περιφρόνηση προς το προσωπικό όρισε Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας του έργου.

Παρά το γεγονός ότι η νέα αυτή Τριμελής Επιτροπή θα έχει την σημαντική ευθύνη της χάραξης της στρατηγικής, έχουν αποκλειστεί από αυτήν ολοσχερώς οι υπηρεσιακοί παράγοντες της εταιρείας, οι οποίοι εκ των πραγμάτων γνωρίζουν άριστα την λειτουργία και τις διαδικασίες και τις ανάγκες του οργανισμού. Στην επίσης «καινοφανή» αυτή Τριμελή Επιτροπή ορίστηκαν ως μέλη οι εξής:

• κ. Σ. Αλιφιεράκης, ο οποίος πρόσφατα προσελήφθηκε με μισθό 13.000 € μηνιαίως, πλέον bonus επί των κερδών της εταιρείας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι κουμπάρος του κ. Χατζηεμμανουήλ.

• κ. Βένια Παπαθανασοπούλου, η οποία πρόσφατα προσλήφθηκε με μισθό 13.000 € μηνιαίως, πλέον bonus επί των κερδών της εταιρείας, παλαιά συνεργάτιδα του κ. Χατζηεμμανουήλ από τα Ολυμπιακά Ακίνητα.

• κ. Στ. Θεοδωρόπουλος, μέλος του ΔΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ. Είναι προφανές ότι η συμμετοχή του στην Επιτροπή τον καθιστά ταυτόχρονα ελέγχοντα και ελεγχόμενο!!!

Δυστυχώς, οι νέες αποκαλύψεις για το παραλήρημα ιδιοκτησιακής λογικής και αυθαιρεσίας της Διοίκησης του κ. Χατζηεμμανούηλ στην ΟΠΑΠ Α.Ε. εντείνουν τις υποψίες για ανεπίτρεπτες σκοπιμότητες πίσω από την επίσης ανεπίτρεπτη μεθόδευση της διάλυσης της Νομικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ ΑΕ. Η Νομική Υπηρεσία, μέχρι πρόσφατα αρμόδια να εντοπίσει τις παρατυπίες της συγκεκριμένης «ειδικής διαδικασίας» σε σχέση με τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Προμηθειών, έχει πλέον αντικατασταθεί από νομικούς της επιλογής του κ. Χατζηεμμανουήλ (κα Βένια Παπαθανασοπούλου, συμμετέχουσα στις παραπάνω Επιτροπές και τον κ. Δ. Παναγέα), οι οποίοι και τηρούν εκκωφαντική σιωπή...

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

1. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Εξωτερικών για την, όπως εμφανίζεται, σκόπιμη, μεθοδευμένη και ύπουλη απαξίωση του δημόσιου χαρακτήρα της ΟΠΑΠ ΑΕ από τον προστατευόμενο «εκλεκτό» του Μαξίμου Χ. Χατζηεμμανουήλ και την παρέα του, οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία διαλαλούν τον δήθεν ιδιωτικό χαρακτήρα της ΟΠΑΠ Α.Ε. αρνούμενοι να δώσουν λογαριασμό στη Βουλή για τις ενέργειές τους; Ιδίως μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες αμφισβητείται το μονοπώλιο των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και η νομιμότητα της 20ετούς σύμβασης αποκλειστικότητας μεταξύ Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε., σε τι ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να μετριάσει τις παρενέργειες από τις αυθαίρετες πρακτικές της Διοίκησης Χατζηεμμανουήλ, που ενισχύουν την επιχειρηματολογία της κοινοτικής αμφισβήτησης;

2. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών επί του ιδίου θέματος με δεδομένο ότι επίλεκτο στέλεχος του Διοικητικού συμβουλίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, με Πρόεδρο τον Χατζηεμμανουήλ, είναι ο Διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείου του Γ. Αλογοσκούφη , μόνιμο και διαχρονικό στέλεχος των Διοικήσεων ΟΠΑΠ επί ΝΔ, κ. Σωτήρης Νικολαρόπουλος;

3. Συμπράττει ο έμπιστος συνεργάτης του Υπουργού Οικονομικών κ. Νικολαρόπουλος στις παρανομίες της διορισμένης Διοίκησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις συγκαλύπτει από τον Υπουργό του; Αν ναι, τώρα που ενημερώνεται ο αρμόδιος Υπουργός, σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την απόδοση ευθυνών; Αν αντίθετα ο κ. Αλογοσκούφης είναι ενημερωμένος για όσα συμβαίνουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει το μέρος της πολιτικής ευθύνης που του αναλογεί για τις επικίνδυνες αυθαιρεσίες ιδιοκτησιακής αντίληψης, που όχι μόνο αποτελούν κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, αλλά διακινδυνεύουν ακόμα και την υπόσταση της ΟΠΑΠ Α.Ε., τρίτης σε μέγεθος εταιρείας τυχερών παιχνιδιών;

4. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού για όλη την παραπάνω διαδικασία όπως περιγράφεται, και η οποία πραγματοποιήθηκε με πλήρη περιφρόνηση προς τους όρους του κανονισμού προμηθειών της ΟΠΑΠ ΑΕ οι οποίοι θεσπίστηκαν με Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού; (Υπουργική Απόφαση 10915/Φεκ 636 τεύχος Β/23/5/2002).

5. Ποια είναι η θέση του Υπουργού Πολιτισμού στο θέμα της συγκρότησης Επιτροπής Εποπτείας του έργου, όπου αντί των υπηρεσιακών στελεχών ορίστηκαν δοτά στελέχη τα οποία δεν γνωρίζουν, όπως καταγγέλλεται, ούτε την ταχυδρομική διεύθυνση της ΟΠΑΠ ΑΕ πόσο μάλλον την λειτουργία της και τις διαδικασίες ενός τόσο εξειδικευμένου και πολύπλοκου οργανισμού; Μήπως αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό ενόψει του διαβλεπόμενου ξεπουλήματος της ΟΠΑΠ ΑΕ για να μείνουν μακριά από της διαδικασίες αναδιοργάνωσης τα έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της εταιρείας;

6. Με ποια δικαιοδοσία και, τελικά, με ποιες πλάτες ο κ. Χατζηεμμανουήλ μοιράζει για άλλη μια φορά ασύδοτα και κατά βούληση τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ των επενδυτών (Δημόσιο – Ιδιώτες) χωρίς κανένα έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και αρνούμενος να υπαχθεί ακόμα και στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων;

7. Ως πότε η Δικαιοσύνη θα παραμένει προκλητικά αδρανής μπροστά στις, όπως εκτιμούν έγκυροι νομικοί κύκλοι, ποινικά κολάσιμες πράξεις του ενός ακόμα «εκλεκτού» του Μαξίμου, του κ. Χατζηεμμανουήλ και της παρέας του;

8. Παρακαλούμε να κατατεθούν στη Βουλή τα παρακάτω έγγραφα του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οργανισμού (σύμφωνα με πάγιες θέσεις των Ελληνικών Κυβερνήσεων, που όμως δεν βρίσκουν σύμφωνο τον εκλεκτό του Πρωθυπουργού κ. Χατζηεμμανουήλ):

 Κανονισμός προμηθειών της ΟΠΑΠ ΑΕ.

 Όλα τα σχετικά με την διεξαγωγή αυτής της προμήθειας έγγραφα (Αποφάσεις ΔΣ ΟΠΑΠ ΑΕ, Πρακτικά αξιολόγησης της προμήθειας 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Δημήτρης Λιντζέρης

Χρήστος Αηδόνης

Σοφία Σακοράφα

Μάρκος Μπόλαρης

Μιχάλης Παντούλας

Δημήτρης Βαρβαρήγος

Αγγελική Γκερέκου

Βασίλης Κεγκέρογλου

Βασίλης Τόγιας

Δημήτρης Κουσελάς

Θάνος Μωραΐτης

Χρύσα Αράπογλου

Γιάννης Αμοιρίδης

Γιώργος Πεταλωτής

Παναγιώτης Ρήγας

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Γρηγόρης Νιώτης

Παναγιώτης Σγουρίδης

Ροδούλα Ζήση

Δημήτρης Τσιρώνης

Μιχάλης Κατρίνης