Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σχέδια για κατάργηση του πλαφόν στα χονδεμπορικά κέρδη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Ημερομην. 31-03-2008
Αριθμ. πρωτ. Ερωτήσεων  9358

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Σχέδια για κατάργηση του πλαφόν στα χονδεμπορικά κέρδη.

Πρόσφατα, με δηλώσεις του στην εφημερίδα των εμπόρων της Κεντρικής Αγοράς του Ρέντη «Φωνή της Λαχαναγοράς», ο Γενικός γραμματέας Εμπορίου Δ. Σκιαδάς, εξέφρασε την υποστήριξή του στην κατάργηση του πλαφόν στα χονδρεμπορικά κέρδη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η πλήρης απελευθέρωση του χονδρεμπορικού κέρδους στα οπωροκηπευτικά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας μείωσης τιμών, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά θα λειτουργούσε σε κλίμα ανταγωνισμού», τονίζοντας στη συνέχεια ότι «στο πλαίσιο της συνολικής επανεξέτασης του αγορανομικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς των οπωροκηπευτικών, το χονδρεμπορικό κέρδος και η περαιτέρω θεσμική μεταχείρισή του είναι θέματα υπό εξέταση».

Επειδή, όπως παραδέχθηκε στη συνέχεια ο ίδιος ο κ. Γενικός, μόνο υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού δεν υπάρχουν στην αγορά οπωροκηπευτικών,

Επειδή η ύπαρξη αγορανομικών ορίων στα κέρδη των χονδρεμπόρων, των καταστηματαρχών λιανικής και των επαγγελματιών πωλητών οπωροκηπευτικών, είναι μια μικρή, αλλά όχι επαρκής, διασφάλιση για τον καταναλωτή, αφού παραμένει ανοχύρωτος απέναντι σε πρακτικές αδιαφάνειας και αισχροκέρδειας, που εντείνονται από την έλλειψη ελέγχων και διασταύρωσης των στοιχείων κόστους και παραγωγής,

Επειδή είναι πάγια κατάσταση τα οπωροκηπευτικά να πωλούνται στον καταναλωτή σε πολλαπλάσια τιμή από εκείνη που καταβάλλεται στον παραγωγό,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Υπάρχει πρόθεση κατάργησης του πλαφόν στα χονδεμπορικά κέρδη που ισχύει για τα οπωροκηπευτικά και αν ναι, με ποιό σκεπτικό;

- Ελέγχεται όντως η τήρηση των θεσμοθετημένων πλαφόν στο χονδρεμπορικό και το λιανεμπορικό κέρδος για τα οπωροκηπευτικά;

- Αν ναι, πως επιτρέπεται τα προϊόντα αυτά να φθάνουν στον καταναλωτή σε τιμές πολλαπλάσιες από αυτές που εισπράττει ο παραγωγός; Με ποιο τρόπο ελέγχεται το κόστος παραγωγής και η τιμή πώλησης από τον παραγωγό στον έμπορο ανά προϊόν (κόστος εκκίνησης);

Αθήνα 31 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς