Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Ημερομην. 31-03-2008
Αριθμ. πρωτ. Ερωτήσεων  9356

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), μέχρι και τον Ιανουάριο 2008 είχαν υποβληθεί προς έγκριση πάνω από 7.800 αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα, που αντιστοιχούν σε συνολική ισχύ 3.430 μεγαβάτ (ΜW), πολλαπλάσια του πλαφόν που έθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει αδειοδότηση έργων μέχρι την ισχύ των 790 ΜW.

Οι επενδυτές των φωτοβολταϊκών πάρκων που θα εξασφαλίσουν την απαιτούμενη έγκριση θα επιδοτηθούν κατά 40% από τον αναπτυξιακό νόμο, με επιπλέον επιδοτούμενη τιμή της ηλιακής κιλοβατώρας από τον ΔΕΣΜΗΕ κατά 0,40 ευρώ για το ηπειρωτικό σύστημα και κατά 0,50 ευρώ για τα μη διασυνδεμένα νησιά,

Επειδή οι μέχρι σήμερα υποβληθείσες αιτήσεις υπερκαλύπτουν σημαντικά τους τεθέντες στόχους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσαρέσκεια και αβεβαιότητα στους επενδυτές,

Επειδή είναι επιβεβλημένο να ενισχυθεί το ενεργειακό σύστημα της χώρας με αντίστοιχες επενδύσεις, που να αξιολογηθούν με διαφάνεια και να τύχουν των κατάλληλων κινήτρων, με βάση και τις πραγματικές ανάγκες της κάθε περιφέρειας για ηλεκτρική ενέργεια από εναλλακτικές πηγές,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

• Με ποιά κριτήρια θα αξιολογηθούν οι μέχρι σήμερα κατατεθείσες αιτήσεις, ώστε να τύχουν της απαιτούμενης έγκρισης και των προβλεπόμενων ενισχύσεων;

• Υπάρχει πρόβλεψη κατανομής των εγκρίσεων ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες κάθε περιοχής;

• Τι θα γίνει με τις αιτήσεις που κρίνονται βιώσιμες, αλλά υπερβαίνουν τον τεθέντα στόχο των 790 ΜW μέχρι το 2010;

Αθήνα 31 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς