Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ενίσχυση ΤΕΙ Καλαμάτας με το αναγκαίο τακτικό διοικητικό προσωπικό
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :10024
Ημερομηνία Κατάθεσης :17.11.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
ΘΕΜΑ: Ενίσχυση ΤΕΙ Καλαμάτας με το αναγκαίο τακτικό διοικητικό προσωπικό.

Σύμφωνα με το ΠΔ 224/2002, το σύνολο των προβλεπόμενων θέσεων για όλες τις κατηγορίες διοικητικού προσωπικού στο ΤΕΙ Καλαμάτας ανέρχεται σε 124. Σήμερα, ωστόσο, απασχολούνται 39 άτομα, που καλύπτουν μόνο το 31,45% των πραγματικών αναγκών, με αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα στις νευραλγικές θέσεις των Γραμματειών των Τμημάτων, την ανάθεση πολλαπλών καθηκόντων στους ίδιους υπαλλήλους και την ανεπαρκή κάλυψη των αναγκών.

 
Το πρόβλημα καλυπτόταν εν μέρει στο παρελθόν με συμβασιούχους που προσλαμβάνοντο μέσω προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ, τα οποία ήδη έληξαν, ενώ και οι συμβάσεις των ελάχιστων συμβασιούχων που απομένουν λήγουν στα τέλη Δεκεμβρίου.
 
Επειδή με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες διοικητικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου του ΤΕΙ Καλαμάτας, είναι δε επιτακτικά αναγκαίο να εγκριθούν το ταχύτερο 34 θέσεις διοικητικού προσωπικού για την κάλυψη τουλάχιστον των άμεσα επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, είτε να υπάρξει μέριμνα κάλυψής τους τουλάχιστον με επί συμβάσει προσωπικό.
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
- Προτίθεται να ικανοποιήσει το εύλογο αίτημα του ΤΕΙ Καλαμάτας για την επείγουσα και αναγκαία ενίσχυσή του σε διοικητικό προσωπικό; - Εάν ναι, πότε και με ποιο τρόπο προτίθεται να προχωρήσει στην κάλυψη των κενών, ώστε να διασφαλισθεί στο ελάχιστο η κάλυψη των αναγκών του ΤΕΙ Καλαμάτας;