Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Σοβαρές καθυστερήσεις της μετεγκατάστασης των Τσιγγάνων από τη ΒΙΠΕ Σπερχογείας Ν. Μεσσηνίας στον καταυλισμό Μπιρμπίτα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Ημερομην. 31-03-2008
Αριθμ. πρωτ. Ερωτήσεων  9355

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές καθυστερήσεις της μετεγκατάστασης των Τσιγγάνων από τη ΒΙΠΕ Σπερχογείας Ν. Μεσσηνίας στον καταυλισμό Μπιρμπίτα.

Η μετεγκατάσταση των τσιγγάνων από τη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Σπερχογείας σε καταυλισμό που κατασκευάζει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας στην περιοχή της Μπιρμπίτας είχε εξαγγελθεί ότι θα υλοποιηθεί τον Αύγουστο του 2007.

Επειδή ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει η μετεγκατάσταση, με αποτέλεσμα και οι επιχειρηματίες της ΒΙΠΕ να διαμαρτύρονται γιατί δεν απελευθερώνεται ο επαγγελματικός τους χώρος και οι τσιγγάνοι συμπολίτες μας να μην έχουν ακόμα πρόσβαση σε κατάλληλο χώρο, που να τους παρέχει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης,

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιο λόγο καθυστερεί επί τόσους μήνες η μετεγκατάσταση των τσιγγάνων από τη ΒΙΠΕ Σπερχογείας στον καταυλισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας στη Μπιρμπίτα;

- Πότε προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση και τι προτίθεται να κάνει για να αντιμετωπισθούν τα όποια προβλήματα;

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς