Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Ιδρυση-λειτουργία Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δήμο Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Ημερομην. 31-03-2008
Αριθμ. πρωτ. Αναφορών  2304

ΑΝΑΦΟΡΑ

‘Ιδρυση-λειτουργία Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δήμο Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της αρ. πρωτ. 1374/5-3-2008 επιστολής του Δημάρχου Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας, που αναφέρεται στην ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα και στις διαπιστωμένες ανάγκες κυρίων νέων γονέων-δημοτών του.

Παρακαλώ να εξετάσετε τη δυνατότητα άμεσης ικανοποίησης του εύλογου αιτήματος του Δημάρχου Πεταλιδίου να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπό ίδρυση παιδικού-βρεφονηπιακού σταθμού από τους πόρους του άρθρου 25 ν. 1828/89, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ν. 2880/01.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς