Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λειψυδρία λόγω του σεισμού της 14ης Φεβρουαρίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Ημερομην. 31-03-2008
Αριθμ. πρωτ. Αναφορών  2303

ΑΝΑΦΟΡΑ

 Λειψυδρία λόγω του σεισμού της 14ης Φεβρουαρίου

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της αρ. πρωτ. 1376/5-3-2008 επιστολής του Δημάρχου Πεταλιδίου, που αναφέρεται σε προβλήματα λειψυδρίας στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαθίας Δήμου Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας, λόγω εξαφάνισης του νερού της πηγής «Λεύκα» από τον σεισμό της 14ης Φεβρουαρίου που έπληξε τη Μεσσηνία.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την ικανοποίηση του εύλογου αιτήματος του Δημάρχου Πεταλιδίου να διατεθεί το ποσό των 300.000 ευρώ που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση και τον εξοπλισμό γεωτρήσεων, καθώς και για τη μεταφορά του νερού στις δεξαμενές των χωριών που επλήγησαν. Σε διαφορετική περίπτωση τα 4 χωριά που υδρεύονταν από τη συγκεκριμένη πηγή θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας, με σοβαρές συνέπειες και για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες, σε μια κατ’ εξοχή τουριστική περιοχή.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς