Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Εργα αναβάθμισης και επέκτασης Αερολιμένα Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Ημερομην. 26-03-2008
Αριθμ. πρωτ. ερωτήσεων  9103

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: ‘Εργα αναβάθμισης και επέκτασης Αερολιμένα Καλαμάτας.  

Στο Master Plan που είχε εκπονήσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), είχε δεσμευτεί για έργα αναβάθμισης και επέκτασης του Αερολιμένα Καλαμάτας (νέο κτίριο αναχωρήσεων, επέκταση χώρων στάθμευσης αεροσπαφών, βοηθητικές εγκαταστάσεις κλπ) , προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αντικειμενικά αυξημένες, ανάγκες του αεροδρομίου Καλαμάτας, για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των αεροσκαφών, των επιβατών και των επισκεπτών της Μεσσηνίας.  Το συνολικό κόστος των αναγκαίων έργων ανερχόταν, σύμφωνα με το ως άνω Master Plan,  σε 15 εκατομμύρια ευρώ.    

Πρόσφατα, ωστόσο, ο Διοικητής της ΥΠΑ αναίρεσε τις δεσμεύσεις αυτές, επικαλούμενος στενότητα πόρων. Ενημέρωσε μάλιστα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας ότι τελικά θα διατεθούν μόνο 2 εκατομμύρια  ευρώ εκ των εσόδων της ΥΠΑ από το τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των αεροδρομίων, για (μερική) αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μέχρι τον Ιούνιο του 2009, παραπέμποντας για τα υπόλοιπα στο...2020, αφού δεν κατέστη δυνατή η ένταξη των αναγκαίων έργων στο τομεακό πρόγραμμα Μεταφορών για το 4ο ΚΠΣ.    

Επειδή όλα τα έργα που προτάθηκαν στο Master Plan της ΥΠΑ για την αναβάθμιση και επέκταση του Αερολιμένα Καλαμάτας είναι άμεσα αναγκαία, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της Καλαμάτας ως νότιας πύλης της χώρας και αντιστοίχως του αεροδρομίου της στις αερομεταφορές της ευρύτερης περιοχής ( με δεδομένες τις συνδέσεις με Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, τις αυξανόμενες αφίξεις πτήσεων τσάρτερ, την επικείμενη λειτουργία της ΠΟΤΑ στην ευρύτερη περιοχή κλπ),

Επειδή τα έργα αυτά δεν νοείται να παραπεμφθούν στις ελληνικές καλένδες, όταν θα είναι πλέον αργά και για την ανάπτυξη του τουρισμού και των συνδυασμένων μεταφορών στη Μεσσηνία και για την αξιοποίηση των ευκαιριών, αλλά και των πρόσθετων αναγκών, που συνεπάγεται η επικείμενη λειτουργία της  ΠΟΤΑ στην περιοχή,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

-          Για ποιο λόγο τα έργα αναβάθμισης και επέκτασης του Αερολιμένα Καλαμάτας δεν προκρίθηκαν για ένταξη στο Τομεακό πρόγραμμα Μεταφορών του ΕΣΠΑ-Δ’ ΚΠΣ;

-          Προτίθενται να εξασφαλίσουν τα υπολειπόμενα κονδύλια των 13 εκατομμυρίων ευρώ από άλλους πόρους, ώστε να υλοποιηθεί το ταχύτερο και στο σύνολό του το πρόγραμμα έργων που υιοθέτησε το Master Plan της ΥΠΑ για τον Αερολιμένα της Καλαμάτας;

-          Αν  ναι, πότε προβλέπεται να υλοποιηθούν τα έργα αυτά ;   

        Αθήνα  26 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

     Δημήτρης Κουσελάς