Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρές ζημιές από παγετό σε καλλιέργειες στο Δήμο Νέστορος Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Ημερ. κατάθεσης 13-03-2008
Αριθμ.Πρωτ. Αναφορών .2114

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Σοβαρές ζημιές από παγετό σε καλλιέργειες στο Δήμο Νέστορος Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της αρ. πρωτ. 1122/3-3-2008 επιστολής του Δημάρχου Νέστορος, που αναφέρεται στις μεγάλες καταστροφές σε ελαιοκαλλιέργειες από τον παγετό της 17-19 Φεβρουαρίου 2008.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την ικανοποίηση των εύλογων αιτημάτων του Δημάρχου Νέστορος για άμεση αποστολή κλιμακίων γεωπόνων του ΕΛΓΑ, ώστε να αποτυπωθούν οι περιοχές που επλήγησαν και να εντοπισθούν οι ζημιές, προκειμένου να ενταχθεί ο εν λόγω Δήμος στο καθεστώς αποζημιώσεων των ΠΣΕΑ και να τύχουν των ανάλογων ενισχύσεων οι πληγέντες παραγωγοί της περιοχής, που ήδη έχουν υποστεί ζημιές από τον καύσωνα του περσινού καλοκαιριού και σοβαρές μειώσεις στο εισοδημά τους, από την αλματώδη αύξηση του κόστους παραγωγής και την πτώση της τιμής του ελαιολάδου.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς