Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ερώτηση και ΑΚΕ 25 βουλευτών προς τους υπουργούς Εξωτερικών, Οικονομίας και Πολιτισμού (11/3/08)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

 

Ημερ. κατάθεσης 11-03-2008
Αριθμ.Πρωτ. Ερωτησ.8208/443

Ερώτηση και ΑΚΕ 25 βουλευτών προς τους υπουργούς Εξωτερικών, Οικονομίας και Πολιτισμού (11/3/08)

11 Μαρτίου 2008

Βήμα - βήμα η κυβέρνηση Καραμανλή δια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθηγητή του London School of Economics (LSE) και μέλους της διαβόητης «παρέας του Λονδίνου» κ. Αλογοσκούφη, αλλά και δια των δοτών Διοικήσεων του περιβάλλοντος Καραμανλή κ.κ. Σ. Κωστάκου και Χ. Χατζηεμμανουήλ (αγγλοτραφούς και αυτού καθηγητή του LSE) , οι οποίοι ενεργούν ηθελημένα ή με ασυγχώρητη άγνοια ως γνήσιοι μεσάζοντες ποικιλόνυμων συμφερόντων, αφενός μεν προετοιμάζουν την παράδοση του μονοπωλίου τυχερών παιχνιδιών

ΘΕΜΑ:«Νέα υπόθεση εξυπηρέτησης μεγάλων αλλοδαπών οικονομικών συμφερόντων φαίνεται να εξυφαίνεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. με ενεργούμενο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που μέσω ύποπτων κύκλων του εξωτερικού, αλλά και των «εκλεκτών» της στη Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε., φέρεται:

(α) αφενός μεν να αποδυναμώνει το δικαίωμα για τον έλεγχο του μονοπωλίου τυχερών παιχνιδιών, απογυμνώνοντας την πατρίδα μας από κάθε επιχείρημα για την αποκλειστικότητα της διαχείρισης τους στην Ελλάδα από την ΟΠΑΠ ΑΕ και

(β) αφετέρου να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το ξεπούλημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. με απομείωση της αξίας της μετοχής της».

Βήμα - βήμα η κυβέρνηση Καραμανλή δια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθηγητή του London School of Economics (LSE) και μέλους της διαβόητης «παρέας του Λονδίνου» κ. Αλογοσκούφη, αλλά και δια των δοτών Διοικήσεων του περιβάλλοντος Καραμανλή κ.κ. Σ. Κωστάκου και Χ. Χατζηεμμανουήλ (αγγλοτραφούς και αυτού καθηγητή του LSE) , οι οποίοι ενεργούν ηθελημένα ή με ασυγχώρητη άγνοια ως γνήσιοι μεσάζοντες ποικιλόνυμων συμφερόντων, αφενός μεν προετοιμάζουν την παράδοση του μονοπωλίου τυχερών παιχνιδιών στην χώρα μας ύψους πάνω από 6 δις € ετησίως που μέχρι σήμερα ασκείται κατά αποκλειστικότητα από την ΟΠΑΠ ΑΕ, αφετέρου δε με τις ενέργειές τους διευκολύνουν το ξεπούλημα σε τιμή ευκαιρίας του Οργανισμού στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, παραγνωρίζοντας κάθε κοινωνική ωφέλεια ή κίνδυνο ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου του Πολιτισμού και του Αθλητισμού και της κοινωνίας γενικότερα.

Η πρόσφατη τελική προειδοποίηση με αιτιολογημένη γνώμη από την Commission, είναι εξέλιξη που συνδέεται απόλυτα με τις κεκαλυμμένες, αλλά συνεχείς και επίμονες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Καραμανλή και των Διοικήσεων της ΟΠΑΠ ΑΕ από το 2004 για την απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών προς όφελος των κάθε λογής συμφερόντων.

Συγκεκριμένα:

1. ΜΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Το 2005, κατά την συζήτηση της τροπολογίας για την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της ΟΠΑΠ ΑΕ, με μείωση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου από 51% σε 34%, επισημάνθηκαν από το ΠΑΣΟΚ οι κίνδυνοι που επεκρέμαντο για την διατήρηση του ελέγχου των τυχερών παιχνιδιών και κατ/ επέκταση του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ ΑΕ ιδιαίτερα για τα παιχνίδια στοιχηματισμού, μετά την απώλεια της μετοχικής πλειοψηφίας του δημοσίου. Παρά τα σημαντικά επιχειρήματα που παρουσιάσθηκαν κατά την συζήτηση στη Βουλή, η Κυβέρνηση κώφευσε και διαβεβαίωνε την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι δεν τίθεται θέμα άρσης του Μονοπωλίου Τυχερών παιχνιδιών δια στόματος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης.

2. ΑΝΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ

Την ίδια χρονική περίοδο και παρά την διατύπωση των παρατηρήσεων του ανεξάρτητου νομικού ελέγχου εν όψει της πώλησης του 17% του ΟΠΑΠ ότι δεν αρκεί και δεν είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο η διατήρηση της πλειοψηφίας στο ΔΣ της εταιρείας από το Ελληνικό δημόσιο (χρυσή Μετοχή) αλλά θα πρέπει να διασφαλίζονται και οι λοιποί όροι για την διατήρηση του Μονοπωλίου, αύξησε τα κονδύλια της διαφήμισης και των διαφημιστικών χορηγιών, τα οποία αναβίβασε το 2007 στο ποσό άνω των 120 εκ. € από τα 40 εκ. € περίπου που ανέρχονταν το 2003, αγνοώντας συστηματικά τις Κοινοτικές Οδηγίες να μην διαφημίζονται τα προϊόντα του τζόγου, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια και καταστρατηγώντας το Κοινοτικό Κεκτημένο για την προστασία του ανταγωνισμού, αλλά και δίνοντας επιπλέον όπλα στους εχθρούς της διατήρησης του μονοπωλίου.

3. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ» ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Την ίδια περίοδο η Διοίκηση του ΟΠΑΠ, με σκοπό την σύναψη της τεκμηριωμένα καταγγελθείσης ως αμαρτωλής σύμβασης με την Θυγατρική της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προκάλεσε με δική της ευθύνη απόφαση τμήματος του Ελεγκτικού συνεδρίου, με την οποία προσδιορίζεται η δραστηριότητα του ΟΠΑΠ ως αμιγώς εμπορική με σκοπό το κέρδος. Η απόφαση αυτή ουδέποτε προσβλήθηκε, παρά την δέσμευση του τότε υφυπουργού Αδάμ Ρεγκούζα και σχετική απόφαση του ΔΣ του ΟΠΑΠ, με συνέπεια να αποτελεί την κερκόπορτα για την αμφισβήτηση του μονοπωλίου του Οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και για την ενδυνάμωση των ερεισμάτων εκείνων των εταιρειών και επιχειρηματιών «πελατών» της κυβέρνησης.

4. ΣΚΟΠΙΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β ΤΟΥ ν. 3429/05, ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΗΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ

Στο τέλος του 2005 με την ψήφιση του Νόμου 3429/2005 για τις ΔΕΚΟ η Κυβέρνηση Καραμανλή υπονόμευσε και το τελευταίο έρεισμα για την διατήρηση του μονοπωλίου: την δυνατότητα δηλαδή να ασκεί το Ελληνικό Δημόσιο ουσιαστική επιρροή στην εταιρεία, με την μη εξαίρεση της από το κεφάλαιο Β του ανωτέρω Νόμου. Στην συνέχεια η Διοίκηση του ΟΠΑΠ, με σκοπό να εξαιρεθεί ο Οργανισμός από την υπαγωγή του στον ΑΣΕΠ, και προκειμένου να διορίσει τα «δικά της παιδιά», προσέτρεξε στην θεώρηση της υπαγωγής του ΟΠΑΠ στο Β κεφάλαιο του Νόμου.

5. ΑΛΛΗΛΟΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΥΠΕΞ, ΑΝΕΥΘΥΝΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ

Παρά το γεγονός της πρώτης προειδοποίησης από την Commission, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξακολούθησε να παραπλανά την Ελληνική κοινωνία, με δηλώσεις του Προέδρου της ΟΠΑΠ ΑΕ και εκλεκτού του Πρωθυπουργικού περιβάλλοντος κου Χ. Χατζηεμμανουήλ εμφανιζόμενος ως δήθεν υπέρμαχος της διατήρησης του μονοπωλίου και της αποκλειστικότητας διαχείρισης των τυχερών παιχνιδιών από τον ΟΠΑΠ, ενώ φρόντισε από την ανάληψη των καθηκόντων του, τροποποιώντας το καταστατικό της εταιρείας, να καταστήσει σαφέστατο προς πάντες τον ιδιωτικό χαρακτήρα της εταιρείας και την λειτουργία της με αποκλειστικό σκοπό την κερδοφορία παρά του ότι γνώριζε ότι με τις ενέργειες του αυτές έδιδε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και τον αρμόδιο επίτροπο Ιρλανδό Τσάρλι ΜακΓκρίβι να αμφισβητήσει την ισχύ και την επάρκεια πάγιων θέσεων των Ελληνικών Κυβερνήσεων, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν εκ νέου στην αρμόδια Επιτροπή δια υπομνήματος της Υπουργού Εξωτερικών κας Ν. Μπακογιάννη. Πράγματι οι εξηγήσεις αυτές θεωρήθηκαν από την ΕΕ ως μη επαρκείς με αποτέλεσμα ο Επίτροπος Ανταγωνισμού κ. ΜακΓκρίβι, να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να αμφισβητήσει με αιτιολογημένη γνώμη του την νομιμότητα του μονοπωλίου, με συνέπεια να βρεθεί η Ελληνική Πολιτεία στην δυσάρεστη θέση ή να διαπραγματευθεί πλέον το νομικό καθεστώς Μονοπωλίου και την διαχείριση του κατά αποκλειστικότητα από τον ΟΠΑΠ ή να συρθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πάντως και στις δύο αυτές περιπτώσεις φέρεται να είναι βέβαιο, εξαιτίας των πολιτικών που ακολουθεί η Κυβέρνηση Καραμανλή και η διορισμένη από αυτήν Διοίκηση, ότι θα υπάρξει απόφαση για την άρση του μονοπωλίου και μη ισχύ της Σύμβασης αποκλειστικότητας από τον ΟΠΑΠ.

6. ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Επειδή οι προσπάθειες για την άρση του μονοπωλίου που καταβάλει ο Επίτροπος Ανταγωνισμού κ. ΜακΓκρίβι συμπλέουν προκλητικά με τα συμφέροντα των εταιρειών στοιχηματισμού που εδρεύουν στο Λονδίνο και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, θα πρέπει να διερευνηθεί η όποια πιθανή σχέση συνδέει τον Επίτροπο με αυτό το λόμπι του Λονδίνου. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι αυτές οι μεγάλες αλλοδαπές εταιρείες στοιχηματισμού έχουν άριστες σχέσεις με γνωστές χρηματοοικονομικές εταιρείες του City του Λονδίνου, σχέση που δημιουργεί υποψίες μετά από την καταβαράθρωση της μετοχής της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, επίπεδα ανάλογα εκείνων που υπήρχαν πριν την εφαρμογή του παιχνιδιού ΚΙΝΟ, που αποδίδει πλέον του 50% των συνολικών εσόδων του Οργανισμού.

7. Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΥΦΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Είναι να απορεί κανείς με τις πρόσφατες δηλώσεις του «εκλεκτού» του συστήματος Καραμανλή και καθηγητού χρηματοοικονομικών στο London School of Economics, κ. Χρήστου Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος με περισσή θρασύτητα δηλώνει ότι οι εξελίξεις στο θέμα του μονοπωλίου δεν εκπλήσσουν την ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώ όμως παράλληλα και για τους δικούς του λόγους διαβεβαιώνει ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. ως ιδιωτική – πλέον – εταιρεία, μη ελεγχόμενη από το Δημόσιο δεν εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον. Επομένως, υπάρχει τεράστιο θέμα άμεσης αποπομπής του ειδικού στα χρηματοοικονομικά καθηγητή στο London School of Economics και Προέδρου της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Χρήστου Χατζηεμμανουήλ. Στην αντίθετη περίπτωση την απόλυτη ευθύνη φέρει ο επικεφαλής της ομάδας που εμφανίζεται να θυσιάζει τα συμφέροντα του Δημοσίου στο βωμό της εξυπηρέτησης μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής και το μέλος της «παρέας του Λονδίνου» Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Καθηγητής κ. Γ. Αλογοσκούφης.

Όλα τα ανωτέρω αποκαλύπτουν την διαρκή και επιμελημένη μεθόδευση της Κυβέρνησης Καραμανή και της ελεγχόμενης από αυτήν διοίκησης του ΟΠΑΠ για την εκούσια απώλεια των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί του μονοπωλιακού και αποκλειστικού δικαιώματος διαχείρισης των τυχερών παιγνίων στοιχηματισμού στην Ελλάδα με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση ισχυρών αλλοδαπών οικονομικών συμφερόντων, όπως συνέβη και στο τεράστιο σκάνδαλο των ομολόγων το οποίο εξακολουθεί να συγκαλύπτεται.

Επειδή η μονοπωλιακή θέση του ΟΠΑΠ είχε θεσμοθετηθεί προκειμένου από τα έσοδα να ενισχύεται ο αθλητισμός και ο πολιτισμός.

Επειδή η διαφαινόμενη απεμπόληση δικαιωμάτων του δημοσίου και των πολύ υψηλών εσόδων του Δημοσίου από την ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί ευθεία βολή κατά του δημοσίου συμφέροντος, πολύ δε περισσότερο όταν συμβαδίζει με την εξυπηρέτηση μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, στην ικανοποίηση των οποίων επιδίδονται συστηματικά με σκανδαλώδη τρόπο οι Κυβερνήσεις Καραμανλή

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

Αντιλαμβάνεσθε ότι με μία σειρά πολιτικών και ενεργειών της Κυβέρνησης Καραμανλή, παρά την αντίδραση της αντιπολίτευσης και της επισήμανσης των σοβαρότατων κινδύνων από το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, όχι μόνο θέσατε σε πλήρη διακινδύνευση το δικαίωμα του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., αλλά φαίνεται να δρομολογείται συστηματικά το ξεπούλημά του Οργανισμού σε τιμή ευκαιρίας μέσω και της πλήρους απαξίωσης της χρηματιστηριακής του αξίας;

Επικυρώνει η Κυβέρνηση Καραμανλή και, ιδίως το Υπουργείο Εξωτερικών, την προσχηματική επιχειρηματολογία του κ. Χ. Χατζηεμμανουήλ και της Διοίκησής του περί μη δημοσίου χαρακτήρα του Οργανισμού και κατά συνέπεια περί μη υποχρέωσής τους λογοδοσίας στη Βουλή των Ελλήνων; Αν επικυρώνει η Κυβέρνηση αυτόν τον αυθαίρετο ισχυρισμό, αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη των δυσμενών εξελίξεων σε κοινοτικό επίπεδο σε σχέση με την νομιμότητα της διατήρησης του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.; Αν δεν την επικυρώνει, τότε γιατί διατηρεί τον κ. Χατζηεμμανουήλ στη θέση του επικεφαλής του Οργανισμού τη στιγμή που το μείζον ζήτημα για την υπόστασή της ίδιας της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η επίλυση των κοινοτικών αμφισβητήσεων, τις οποίες τροφοδοτεί με επιχειρήματα ο «εκλεκτός» του Μαξίμου και Πρόεδρος του Οργανισμού;

Τι μέτρα προτίθεται να αναλάβει η Κυβέρνηση για την προστασία των επενδυτών που επενδύουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και βλέπουν τις περιουσίες του να εξανεμίζονται, εξαιτίας ορατών για την αγορά μεθοδεύσεων γνωστών χρηματοοικονομικών λόμπι, που φέρονται να συμμετέχουν στις προσπάθειες δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών εισόδου ξένων μεγάλων εταιρειών στην ελληνική αγορά στοιχιματισμού και εξαγοράς της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε τιμή ευκαιρίας;

Αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση Καραμανλή ότι οφείλει να επιδιώκει την αποτελεσματική, και όχι απλώς την θεωρητική υπεράσπιση, του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ ΑΕ σε κοινοτικό επίπεδο;

Αν πράγματι ενδιαφέρει την Κυβέρνηση Καραμανλή η αποτελεσματική υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος, γιατί προβαίνει μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών της, αλλά και μέσω μεθοδεύσεων και πρακτικών

«εκλεκτών» στελεχών της, όπως ο κ. Χατζηεμμανουήλ, στην υπονόμευση της πάγιας Ελληνικής θέσης περί δημοσίου χαρακτήρα της ΟΠΑΠ Α.Ε. δίνοντας εμφανείς αφορμές στον κοινοτικό Επίτροπο Ανταγωνισμού να δρομολογεί την άρση του μονοπωλίου για τον Οργανισμό;

Με δεδομένη την γενικευμένη εντύπωση, που αποτυπώθηκε και σε δημοσιεύματα, ότι ο αρμόδιος Επίτροπος Ανταγωνισμού τηρεί αμφισβητούμενη για την αντικειμενικότητά της στάση, που συμπλέει με τις επιδιώξεις μεγάλων βρετανικών εταιρειών στοιχηματισμού, τι μέτρα σκοπεύει να πάρει η Κυβέρνηση Καραμανλή για την διασφάλιση της δίκαιης και αντικειμενικής επίλυσης του ζητήματος με την τελική δικαίωση της πατρίδας μας;

Έχετε ελέγξει αν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των μεγάλων χρηματοοικονομικών εταιρειών που εδρεύουν στο Λονδίνο και αποτελούν περίβλεπτους συνομιλητές και συνεργάτες της Κυβέρνησής σας, όπως αποκαλύφθηκε και εξ αφορμής του σκανδάλου των ομολόγων, με τις βρετανικές εταιρείες στοιχηματισμού που δεν κρύβουν την επιδίωξή τους για είσοδο στην ελληνική αγορά; Αν ναι, ποια τα ευρήματά σας και ποια τα μέτρα που σκοπεύετε να λάβετε, για την προστασία και της χρηματιστηριακής αξίας της ΟΠΑΠ Α.Ε.;

Θα παραμείνουν στη θέση τους τα διορισμένα στελέχη της Διοίκησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., μεταξύ των οποίων οι «εκλεκτοί» κ.κ. Χατζηεμμανουήλ και Νικολαρόπουλος ( Δ/ντης του ιδιαιτέρου γραφείου του Υπουργού Οικονομικών), παρά το γεγονός ότι οι δηλώσεις και οι πρακτικές της Διοίκησης επί των ημερών τους αποτελούν δεξαμενή επιχειρημάτων για την αμφισβήτηση της νομιμότητας του μονοπωλίου του Οργανισμού από τον Επίτροπο Ανταγωνισμού κ. ΜακΓκρίβι;

Παρακαλούμε να κατατεθούν στη Βουλή:

- οι προειδοποιητικές επιστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με ζητήματα κοινοτικής νομιμότητας του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της 20ετούς σύμβασής αποκλειστικότητας μεταξύ του Οργανισμού και του Ελληνικού Δημοσίου

- οι σχετικές απαντήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΕ και κάθε έγγραφο, που έχει αποσταλεί από την Ελληνική Κυβέρνηση στη ΕΕ στα πλαίσια της αντίκρουσης των επιχειρημάτων του Κοινοτικού Επιτρόπου Ανταγωνισμού

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Δημήτρης Λιντζέρης

Πάνος Μπεγλίτης

Χρήστος Αηδόνης

Ντίνος Βρεττός

Σοφία Σακοράφα

Μάρκος Μπόλαρης

Μιχάλης Παντούλας

Αγγελική Γκερέκου

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Βασίλης Κεγκέρογλου

Βασίλης Τόγιας

Δημήτρης Κουσελάς

Στάθης Κουτμερίδης

Θάνος Μωραΐτης

Χρύσα Αράπογλου

Γιάννης Αμοιρίδης

Γιώργος Πεταλωτής

Παναγιώτης Ρήγας

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Γρηγόρης Νιώτης

Παναγιώτης Σγουρίδης

Ροδούλα Ζήση

Δημήτρης Τσιρώνης

Μιχάλης Κατρίνης