Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λειτουργία Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ Νομού Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Ημερ. κατάθεσης 07-03-2008
Αριθμ.Πρωτ. Ερωτησ.8100

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Λειτουργία Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ Νομού Μεσσηνίας

Κατά πληροφορίες μου, το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ. του Νομού Μεσσηνίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του και την αποτελεσματική υποστήριξη των συμπολιτών μας με ειδικές ανάγκες στο νομό Μεσσηνίας.

Ειδικότερα:

- Από τις 27-1-2008 που έληξε η θητεία του Δ.Σ, δεν έχει οριστεί νέο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί νόμιμα καμιά πράξη για τη λειτουργία του.

- Εξακολουθεί να εκκρεμεί η έγκριση και δημοσίευση στο ΦΕΚ του Οργανισμού λειτουργίας του Κέντρου, το οποίο λειτουργεί χωρίς Οργανισμό από το 2003.

- Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις χρηματοδότησης και στελέχωσης του Κέντρου με εξειδικευμένο αλλά και βοηθητικό προσωπικό (νόμιμη σύσταση δεύτερης θέσης φυσιοθεραπευτή, που ήδη έχει καταληφθεί βάσει απόφασης του ΑΣΕΠ, πρόσληψη ψυχολόγου, οδηγού κ.λ.π)

Επειδή το ΚΕΚΥΚΑμεα Μεσσηνίας παρέχει σημαντικές υπηρεσίες (φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, κοινωνική υποστήριξη κ.λ.π.) σε άτομα με ειδικές ανάγκες, μεταξύ των οποίων και διαβητικοί, νεφροπαθείς, άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής κ.λ.π, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες αυτών των συμπολιτών μας, που πρέπει να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης, υποστήριξης και φροντίδας από την Πολιτεία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας και στελέχωσης του ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας;

- Πότε θα προχωρήσει στον ορισμό νέου Δ.Σ. στο εν λόγω Κέντρο, καθώς και στην έγκριση και δημοσίευση του Οργανισμού λειτουργίας του;

- Προτίθεται να αυξήσει τη χρηματοδότηση του εν λόγω Κέντρου, που είναι εμφανώς δυσανάλογη με την υποστηρικτική προσφορά του στους συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες;

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς