Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρό πρόβλημα καθαριότητας Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ. Αναφορών. :2020
Ημ. Κατάθεσης: 04-03-2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Θέμα: Σοβαρό πρόβλημα καθαριότητας Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφα φύλλων τοπικών εφημερίδων της Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας, όπου δημοσιεύεται καταγγελία για έλλειψη καθαριότητας στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δημοσιεύματα, η κατάσταση στο Δικαστικό Μέγαρο από πλευράς καθαριότητας είναι άθλια και η γενική του εικόνα θυμίζει τριτοκοσμικές χώρες.

Το γεγονός αυτό δεν δημιουργεί μόνο άσχημη εικόνα για τους χώρους του Μεγάρου αλλά δυσχεραίνει το έργο της Δικαιοσύνης και δημιουργεί άσχημες συνθήκες σε Δικαστές, Δικηγόρους, διαδίκους και πολίτες που εργάζονται στο συγκεκριμένο κτίριο ή το επισκέπτονται για υποθέσεις τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να επιλυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα, ώστε να είμαστε σε θέση να υποστηρίζουμε ότι ο πολιτισμός περνά και από τα πλέον απλά ζητήματα της καθημερινότητας, όπως το ανωτέρω.

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

             Δημήτρης Κουσελάς