Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μετακίνηση υπαλλήλου Κέντρου Υγείας Φιλιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :1760/21/11-2008
Ημερομηνία Κατάθεσης :.21.11..2008

ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : - ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
Θέμα: Μετακίνηση υπαλλήλου Κέντρου Υγείας Φιλιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο επιστολής υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Φιλιατρών (υπαγόμενου στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυπαρισσίας), οργανικής θέσης ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, η οποία διαμαρτύρεται για τη μετακίνησή της, με πράξη Διοικητή, στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυπαρισσίας από 27-10-2008 και για άγνωστο χρονικό διάστημα, ενώ ήδη κατά τον προηγούμενο χρόνο είχε μετακινηθεί δύο (2) φορές και για συνολικό διάστημα 5,5 μηνών.

Παρακαλώ να δείτε το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία, μέριμνα και προσοχή, καθόσον η εν λόγω υπάλληλος έχει άρρωστο παιδί μικρής ηλικίας, δεν διαθέτει τα οικονομικά μέσα για την ανάθεση της φροντίδας του σε τρίτο άτομο και κάθε μετακίνηση από την υπηρεσία της στο Κ.Υ. Φιλιατρών της δημιουργεί σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, καθιστώντας εξαιρετικά δυσχερή τον συνδυασμό των μητρικών και των εργασιακών της καθηκόντων. Πέραν αυτού, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Κ.Υ. Φιλιατρών με το τακτικό του προσωπικό, ανεξάρτητα από την αναγκαία κάλυψη κενών που τυχόν δημιουργούνται στο Γ.Ν-Κ.Υ. Κυπαρισσίας.