Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Τήρηση της προγραμματικής σύμβασης του ΥΠΠΟ με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΠΑΚ).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Αρ. πρωτ. Ερωτήσεων  . :7718
Ημ. Κατάθεσης: 03-03-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Τήρηση της προγραμματικής σύμβασης του ΥΠΠΟ με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΠΑΚ).

Με ομόφωνο ψήφισμά της, η ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας, αφού επισημαίνει την πολυετή και σημαντική προσφορά της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΠΑΚ) στην πόλη της Καλαμάτας και στη Μεσσηνία γενικότερα, προσφορά - πρότυπο πολιτιστικής ανάπτυξης για ολόκληρη την περιφέρεια, τονίζει με έμφαση τα μεγάλα προβλήματα που η ΔΕΠΑΚ αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, λόγω της αφερεγγυότητας του Υπουργείου και της μη τήρησης εκ μέρους του της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συνάψει.

Σε συνέχεια της από 24-9-2008 επιστολής μου προς τον κ. Υπουργό, με την οποία του εξέθετα το πρόβλημα και ζητούσα να γίνει συνάντηση με βουλευτές Ν. Μεσσηνίας και εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής για την εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης του ΥΠΠΟ με τη ΔΕΠΑΚ, αίτημα στο οποίο δεν ανταποκρίθηκε,

Σε συνέχεια της 1022/12-12-2007 Αναφοράς μου για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΥΠΠΟ απέναντι στη ΔΕΠΑΚ (που ξεπερνούν τα 1,2 εκ. ευρώ), στην οποία μου απαντήθηκε ότι το θέμα έχει παραπεμφθεί, μαζί με άλλες προγραμματικές συμβάσεις, σε Επιτροπή,

Επειδή, τέλος είναι εύλογο και επιβεβλημένο να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που ανέλαβε η Πολιτεία απέναντι στη ΔΕΠΑΚ , διαφορετικά απειλείται με κατάρρευση όχι μόνο η αξιοπιστία του Υπουργείου, αλλά και η διεθνούς απήχησης πολιτιστική δραστηριότητα της ΔΕΠΑΚ στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Ποιος ο λόγος επαναξιολόγησης μιας προγραμματικής σύμβασης που λειτουργεί εδώ και χρόνια ομαλά και αναμφισβήτητα προσφέρει στην πολιτιστική δραστηριότητα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας;

- Πότε αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες της η αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΠΟ;

- Προτίθεται ναι ή όχι να εκπληρώσει τις ειλημμένες υποχρεώσεις του απέναντι στη ΔΕΠΑΚ, καταβάλλοντας στο ακέραιο τα οφειλόμενα ποσά και αν ναι, πότε θα γίνει αυτό;

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς