Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ελλείψεις και σοβαρές καθυστερήσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης πυρόπληκτων περιοχών της Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Ερωτήσεων  . :7720
Ημ. Κατάθεσης: 03-03-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις και σοβαρές καθυστερήσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης πυρόπληκτων περιοχών της Μεσσηνίας.

Με ομόφωνο ψήφισμά της, η ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας διαπιστώνει ότι η κρατική συνδρομή στις πυρόπληκτες περιοχές της Μεσσηνίας δεν είναι η ενδεδειγμένη, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις υποδομές, στην ανακατασκευή των κατοικιών των πληγέντων και στην εξομάλυνση της οικονομικής ζωής.

Επειδή όχι μόνο διαψεύσθηκαν οι ελπίδες των πολιτών, αλλά συνεχίζουν να εντείνονται τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα και να πλήττεται η προοπτική ανάπτυξης ολόκληρου του Νομού,

Επειδή απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα και ενέργειες για την υποστήριξη των πυρόπληκτων περιοχών, πολύ πέρα από τα προβλεφθέντα στην αντίστοιχη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τα οποία δεν περιλαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα στήριξης του εισοδήματος των αγροτών και των επαγγελματιών στις πυρόπληκτες περιοχές, ούτε εξασφαλίζουν κονδύλια για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν,

Επειδή, τέλος, δεν έγινε μέχρι σήμερα γνωστό τι ποσά του ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών διατέθηκαν ή δεσμεύθηκαν για να διατεθούν στους πυρόπληκτους της Μεσσηνίας,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Τι μέτρα θα λάβουν για να προχωρήσει το ταχύτερο η αναγκαία αποκατάσταση των υποδομών και η ανακατασκευή των κατοικιών που επλήγησαν από πυρκαγιές στη Μεσσηνία;

- Τι μέτρα θα λάβουν για να προστατευθεί αποτελεσματικά το περιβάλλον και να αποτραπούν νέες καταστροφές από πυρκαγιές στην περιοχή;

- Τι ποσά του Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών έχουν διατεθεί ή/και δεσμευθεί για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων στη Μεσσηνία;

- Προτίθενται να ενισχύσουν το σοβαρά μειωμένο από τις καταστροφές εισόδημα των αγροτών, κτηνοτρόφων, ελαιοτριβέων και επιχειρηματιών στις πληγείσες περιοχές

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς