Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πάρκο ΟΣΕ Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ. Αναφορών . :1583
Ημ. Κατάθεσης: 03-03-2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Πάρκο ΟΣΕ Καλαμάτας.

Σας διαβιβάζω την από 22-2-2008 επιστολή του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα και τη συνημμένη σε αυτήν αλληλογραφία με τον ΟΣΕ, η οποία αφορά στο εύλογο αίτημα του Δήμου να εξακολουθήσει να αξιοποιεί το χώρο που του είχε παραχωρηθεί με χρησιδάνειο από το 1983, για την κατασκευή του κεντρικού πάρκου της πόλης. Μάλιστα, η διαμόρφωση του πάρκου, στο οποίο συμπεριλήφθηκε και το μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Ιστορίας των Σιδηροδρόμων, θεωρήθηκε επιτυχημένο παράδειγμα υλοποιημένου πολεοδομικού σχεδιασμού, για το οποίο το 1991 η Καλαμάτα βραβεύθηκε μεταξύ 250 πόλεων σε διαγωνισμό της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολεοδόμων.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα περιλαμβανόμενα στα συνημμένα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη εύλογη χρήση και εκμετάλλευση του ανωτέρω αναφερόμενου χώρου εκτός από πάρκο, σε αντίθεση με όσα σήμερα επιδιώκει ο ΟΣΕ, ζητώντας την απόδοση σε αυτόν του χώρου του πάρκου, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία και την αισθητική της πόλης της Καλαμάτας, αλλά και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008

Ο βουλευτής 

Δημήτρης Κουσελάς