Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρές ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ. Αναφορών . :1585
Ημ. Κατάθεσης: 03-03-2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Σοβαρές ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό.

Σας διαβιβάζω την 6428/3-12-2007 επιστολή της Δημάρχου Μελιγαλά, με συνημμένη την 130/2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μελιγαλά, με τις οποίες ζητείται να καλυφθούν το ταχύτερο οι διαπιστωμένες και σοβαρές ανάγκες του Κέντρου Υγείας Μελιγαλά για βελτιώσεις στο κτίριο και στις εγκαταστάσεις του, στον ιατρικό, ξενοδοχειακό και γραφειακό εξοπλισμό και για αναγκαίες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα εύλογα αιτήματα του Δημοτικού Συμβουλίου και του Κέντρου Υγείας Μελιγαλά, διότι οι σοβαρές ελλείψεις του εν λόγω Κέντρου Υγείας προκαλούν έντονες, εύλογες και συνεχείς διαμαρτυρίες των δημοτών, των φορέων αλλά και του προσωπικού του Κέντρου Υγείας, το οποίο με υπεράνθρωπες προσπάθειες και παρά τις ελλείψεις, προσπαθεί να ανταποκριθεί στο έργο του.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008

Ο βουλευτής 

Δημήτρης Κουσελάς