Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επικινδυνότητα κτιρίου Γυμνασίου Κοπανακίου, Δήμου Αετού Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ. Αναφορών . :1584
Ημ. Κατάθεσης: 03-03-2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Επικινδυνότητα κτιρίου Γυμνασίου Κοπανακίου, Δήμου Αετού Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το 857/26-2-2008 υπόμνημα του Δημάρχου Αετού Ν. Μεσσηνίας, που αφορά στην επικινδυνότητα του κτιρίου του Γυμνασίου Κοπανακίου, μετά τους πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Μεσσηνία, η οποία τεκμηριώνεται στη συνημμένη σε αυτό τεχνική έκθεση.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή το αίτημα για άμεση αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών κυρίως στο φέροντα οργανισμό του εν λόγω σχολικού κτιρίου, δεδομένου ότι με τη συνεχιζόμενη μετασεισμική δραστηριότητα, που συνεχίζει να καταπονεί το κτίριο, τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς